ÅSIKT

Rättsskandalen bara fortsätter

Foto: AP
INGEN TERRORIST Efter tio månader ströks Abdirisak Aden från FN:s sanktionslista. Men ännu är en svensk kvar på listan och en annan svensk sitter isolerad på en amerikansk militärbas. Rättssäkerheten är satt ur spel.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

25 NOVEMBER 2002. Ett drygt år har gått sedan USA anklagade tre svenska medborgare för att ha samröre med terrorism. FN och EU följde lydigt efter och satte upp dem på sina sanktionslistor. De tre männen fick inte reda på vad de anklagades för. Deras tillgångar frystes och de hindrades att försörja sig själva.

Regeringen agerade alldeles för långsamt, även om utrikesminister Anna Lindh så småningom tog upp frågan direkt med sin amerikanske kollega. Till slut medgav USA att misstankarna saknade grund. Ändå tog det tio månader från terrorstämpeln till dess att två av svenskarna ströks från listan. Då hade de varit tvungna att svara på en lång rad påträngande frågor.

Kvar på listan

Ännu har inte USA gett något besked om den tredje mannen. Han står fortfarande kvar på listan, trots att det inte finns några anklagelser eller bevis. Det är fullständigt oacceptabelt.

I kväll ordnar Palmecentret och ABF Stockholm ett seminarium om behandlingen av de tre svenskarna. Då ska chefen för UD:s rättssekretariat för EU-frågor, Anders Kruse, förklara regeringens agerande. Han lär också få frågor om den fortsatta hanteringen. Det enda rimliga är att regeringen med kraft begär att den tredje mannen omedelbart förs bort från listan. Alla tre männen måste få kompensation och full upprättelse.

I en annan rättsskandal sitter en svensk medborgare fängslad på den amerikanska Guantanamobasen, utan kontakt med omvärlden. Regeringen har begärt att få träffa mannen, men har inte fått tillstånd från de amerikanska myndigheterna. ”Vi menar att nu ska han släppas om USA inte kan presentera bevisningen eller anklagelsepunkterna”, sa Anna Lindh till TT den 31 oktober, och ställde en hårdare ton i utsikt om det inte kom ett snabbt besked. Fortfarande råder total isolering. Någon anklagelse har inte presenterats. Regeringen måste kräva att mannen genast släpps fri.

Sverige – en bundsförvant?

Den amerikanska regeringen söker bundsförvanter för ett krig mot Irak. Även Sverige har fått en förfrågan om att delta. Samtidigt behandlar USA svenska medborgare och regeringens representanter med stormaktens arrogans. Det ökar knappast förståelsen för ”kampen mot terrorismen”.

USA:s regering måste ge besked. Stryk den tredje svensken från terrorlistan. Frige den fängslade mannen på Guantanamobasen.

Varje dag som besluten dröjer växer misstron mot Bushadministrationen och dess syn på internationell rätt.

ME