ÅSIKT

Skrota småfolkets förmögenhetsskatt

Foto: BENGT KULÈN
Slopa skatten Arvs- och gåvoskatten bör slopas om det inte går att konstruera en rättvis förmögenhetsskatt.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

30 november 2002. Slopa arvs- och gåvoskatten. Om det inte går att konstruera en rättvis förmögenhetsskatt, slopa den också. De är de skatter som fungerar sämst och de utgör ett hinder för tillväxt och sysselsättning, säger skattebasutredningen.

Kraven känns igen men kommer från oväntat håll, från LO:s förre chefsekonom P O Edin som lett utredningen. Förmögenhetsskatterna har historiskt varit starkt ideologiskt präglade skatter, numera ineffektiva men varmt omhuldade inom arbetarrörelsen. Nu föreslår en av fackföreningsrörelsens ideologer: skrota dem. Om detta lär det bli debatt.

Lundgren gnäller

Förslagen är dock inte det enda oväntade med utredningen. Man kunde förvänta att näringslivet och de borgerliga partierna skulle välkomna, till och med jubla över Edins slutsatser som efter årtionden av ideologiskt gräl ger dem rätt. Skatterna är orättvisa, fungerar dåligt, är kontraproduktiva och leder mest till skatteplanering och manipulation, enligt utredningen. Aftonbladet har också länge pekat på den orättvisa förmögenhetsskatten, kallat den pervers, att de allra rikaste är skattebefriade medan småfolk får betala för minsta fastighetsvärde eller sparad krona över gränsen för skatteplikt.

Något jubel från den borgerliga kanten kom emellertid inte i går. I stället valde till exempel moderatledaren Bo Lundgren att gnälla över att Edin inte föreslagit att det totala skattetrycket ska sänkas i motsvarande grad som kapital- och förmögenhetsskatterna slopas. Det är beklagligt. Självklart har högern och näringslivet en annan ideologisk syn på skatterna, deras storlek och förmåga att finansiera den offentliga sektorn. Det har dock inte varit utredningens uppgift att föreslå en bantad välfärdsstat. Det är en annan debatt. Det vore synd om oppositionen nu lät det goda bli det bästas fiende. Kapitalskatterna behöver moderniseras och bli effektiva, rationella och rättvisa. Sverige behöver ett nytt kapitalskattesystem som fördelar annorlunda.

Debatten välkomnas

Skattebasutredningen ger inget färdigt förslag, men principer för en omläggning som återknyter till den stora skattereformens för drygt tio år sedan. Nämligen breda skattebaser och låga skattesatser som inte skapar höga marginaleffekter. Att Edin också håller fast vid att skattesänkningarna ska finansieras genom en sådan breddning och att höginkomsttagarna ska betala sina egna skattesänkningar är också utmärkta, rättvisa principer.

Många av våra kapitalskatter utformades i en helt annan tid, under helt andra ekonomiska förutsättningar. Aftonbladet välkomnar en bred debatt, en slakt av gamla heliga kor och en bred politisk uppgörelse om en omfördelad kapitalbeskattning.

LA