ÅSIKT

Lägg i en högre EU-växel

Konventets ledning har misskött miljöfrågan

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tåget går och Sverige står kvar på perrongen. Så kan det låta i juni när EU:s framtidskonvent lägger fram sitt förslag till europeisk konstitution. Kanske måste Lena Hjelm-Wallén, regeringens representant, reservera sig mot en rad punkter i den nya grundlagen.

Ja-sidan i folkomröstningen om euron står då inför en svår debatt om EU:s utveckling.

På konventets senaste möte drev en majoritet igenom långtgående förslag om försvarssamarbete. Reformerna skiljer sig väsentligt från den syn som Sveriges och Finlands utrikesministrar marknadsför. Tidigare har Lena Hjelm-Wallén tvingats protestera mot majoritetsbeslut på skatteområdet. Både konventets ledning och EU-kommissionen umgås med planer på att tveksamma länder ska ställas inför ett ultimatum. Om de inte godkänner konstitutionen kan de tvingas lämna EU.

Jämställdheten en tydlig värdegrund

Regeringarna har sista ordet om den nya grundlagens innehåll. Konventets slutliga förslag i juni får ändå stor betydelse för förhandlingarna. De svenska representanterna måste lägga in en högre växel för att undvika bilden av att ett litet land inte kan påverka unionens framtid. Hittills har de haft framgångar med öppenheten och budgetkontrollen. Det gäller att lyckas också med jobben, välfärden, miljön och jämställdheten.

I december började konventets sociala arbetsgrupp sitt arbete. Gruppen tillsattes efter påtryckningar från facket och andra europeiska folkrörelser. Där finns chansen att få in målet om full sysselsättning i den nya grundlagen. De anställdas rättigheter måste få en lika stark ställning som den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital. Jämställdhet måste bli en tydligare värdegrund för hela unionens arbete.

Ont om tid för blågul prägel

Miljön är en annan viktig fråga. I april lade åtta förhoppningsfulla organisationer fram förslag om förbättringar. Nu tvingas europeiska miljöbyrån EEB till en räddningsaktion för att behålla nuvarande fördragstexter. Det är ett tecken på hur konventets ledning misskött frågan.

Naturligtvis ska inte miljön ha en svagare ställning i nästa EU-fördrag. Tvärtom behöver hållbar utveckling bli ett tydligare mål för unionen. Ekologiska hänsyn bör styra jordbrukspolitiken. En god livsmiljö måste väga tungt bland de grundläggande rättigheterna.

Det är ont om tid att sätta en mer blågul prägel på EU-konstitutionen. Regeringen kan inte vänta på att den formella förhandlingen mellan medlemsländerna sätter i gång. Nu behövs en rejäl kampanj för svenska prioriteringar och fler allianser med gamla och nya medlemsstater.

När kommer de gemensamma förslagen med andra länder om jobben, miljön och de sociala rättigheterna?

ME