ÅSIKT

Folksam jagar patriarkerna

Herrklubben Näringslivet kan inte vifta undan intern kritik.

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På fem år har andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser endast ökat från fem till sex procent. Sverige ligger rentav i botten bland EU-länderna när det gäller jämställdheten i börsbolagens styrelserum.

Men pressen på Herrklubben Näringslivet ökar. Jämställdhetsminister Margareta Winberg hotar med lagstiftad kvotering om inte var fjärde styrelseledamot är en kvinna 2004.

Vill ha lagstadgad kvotering

Kritiken kommer inte bara från politiskt håll. Också inom näringslivet höjs allt fler röster för mer jämställda bolagsstyrelser. Bland dem som stöder idén om lagstadgad kvotering finns t ill exempel Birgitta Johansson-Hedberg, vd på Föreningssparbanken, och Anna Carrfors Bråkenhielm, vd på Strix.

Finansmannen Carl Bennet talar ofta om vikten av kvinnor på beslutande positioner. Han säger att lagstiftad kvotering kan behövas för att skynda på processen.

Nu sällar sig försäkringsbolaget Folksam till de kritiska. ”Vi har tyckt att det varit en väldig brist på initiativ från svenska företag, de har stått villrådiga och inte vetat vad de ska göra”, säger Carina Lundblad, marknadsdirektör inom Folksam kapitalförvaltning och ansvarig för Corporate Governance, till TT.

Folksam har redan tidigare hotat med att sluta investera i bolag som inte verkar för bättre jämställdhet i styrelsen. Nu lanserar Folksam ett program för fler kvinnor i börsbolagens styrelser. Det bör finnas en kvinnlig kandidat vid alla nomineringstillfällen. Om färre än 40 procent av styrelseledamöterna är kvinnor ska kvinnan dessutom ha företräde, säger Folksam.

Få lämnar styrelserna

Förra året lämnade bara 10 procent, eller 19 ledamöter, i 23 av börsens mest omsatta bolag sina styrelseuppdrag. Folksam konstaterar att den låga rörligheten är ett hinder för nya kvinnor att komma in i bolagsstyrelserna. Därför vill försäkringsbolaget att mandatperioden för styrelseledamöter i börsbolag ska begränsas till fyra år.

Max tre kommittéer per person

I flera av de stora börsbolagen finns så kallade nomineringskommittéer, som tar fram förslag på nya styrelseledamöter. Folksam vill att de kommittéernas verksamhet ska redovisas öppet i årsredovisningen. Dessutom ska ingen kunna sitta i mer än tre nomineringskommittéer samtidigt. Så breddas makten över nomineringarna.

Folksams initiativ är strålande. Kritik utifrån, formulerad av politiker och samhällsdebattörer, kan Herrklubben Näringslivets partriarker försöka vifta undan. Men när konstruktiva förslag kommer inifrån näringslivet självt blir det svårare att ignorera jämställdhetskraven.

Folksam är med och lägger grunden för den förändring av näringslivet som utan tvekan måste komma.

ÅP