ÅSIKT

Hög tid att ta strid för global rättvisa

MÖJLIGHET – OCH ANSVAR Socialdemokratin har en politisk möjlighet och ett ansvar att leda debatten om en rättvis globalisering. Vårens proposition om global utveckling måste innehålla tydliga förslag. Teckning: EWK
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Varannan människa i Argentina lever under fattigdomsgränsen, sedan ekonomin fallit samman. Kriser skakar stora delar av Latinamerika. Det kan få långtgående effekter på en världsekonomi som redan är i gungning.

Problemen har återigen ställt Internationella valutafonden, IMF, i fokus. Fonden har dikterat villkoren för ländernas ekonomiska politik, oftast i samförstånd med USA:s finansdepartement. Världsbankens tidigare chefsekonom Joseph Stiglitz anklagar i boken ”Globalization and its discontents” IMF för förödande recept, grundade mer på neoliberal ideologi än på ekonomisk analys.

Nya rörelser som Attac

Kritiken är inte ny. Utvecklingsländer har länge vänt sig emot diktaten från Washington. Nu deltar även fackföreningar i den rika världen och nya rörelser som Attac i protesterna. Trots att framför allt Världsbanken inlett reformer fortsätter kritiken. Debatten om globaliseringen formar en generations politiska medvetande.

Många goda tankar

Den svenska regeringen samlade förra mandatperioden en del av detta engagemang i ett brett arbete om global utveckling. I mars kom utredningen Globkom med sitt betänkande, efter ett trettiotal konferenser och ett femtiotal forskarrapporter. Det är ett digert material med en utförlig analys av dagens problem. Utredningens förslag blev inte lika skarpa, men i mängden remissvar finns många goda tankar.

Så föreslår exempelvis LO att arbetet mot ekonomiska klyftor ställs i centrum. Rättvis fördelning och full sysselsättning bör vara mål för utvecklingspolitiken. Det behövs nya regler för länder som håller på att gå i konkurs, och bättre kontroll av de globala kapitalflödena. De internationella bankerna måste byta inriktning. ”Världsbanken och Internationella valutafonden måste i sina landsprogram inkorporera projekt som bygger ut och utvecklar den offentliga sektorn, inte som nu ofta ställa krav på att minska den eller privatisera grundläggande trygghetssystem”, skriver LO.

Regeringens röda tråd

Det är bra förslag som regeringen bör ta till sig tillsammans med övriga svar på Globkomutredningen. Socialdemokratin har en politisk möjlighet och ett ansvar att leda debatten. Det sker i en kampanj tillsammans med LO och bör bli en röd tråd i mandatperiodens regeringsarbete.

”Kampen för global rättvisa är vårt gemensamma ansvar”, står det i årets regeringsförklaring. Det förpliktigar. Regeringen bör göra vårens proposition om global utveckling till en stridsskrift mot orättvisor och nyliberal bankideologi.

ME