ÅSIKT

På löpande band

Arbetsorganisation handlar om makt

Foto: VOLVO AB
Att gå tillbaka till det löpande bandet kan pressa ner utgifterna för Volvo. Men vilka kostnader skapar det på sikt, i form av exempelvis arbetsskador? På bilden tillverkas Volvo PV 444 på löpande band i Göteborg.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det löpande bandet kommer tillbaka. Nu hotas ännu ett av exemplen på förnyelse inom svensk industriproduktion, tillverkningen av Volvos lastbilshytter i Umeå. Företagsledningen vill inte bara säga upp det lokala avtalet som ger rätt till kompetensutveckling. Nu utreds också line-produktion, en återgång till löpande bandet.

Löneavtal blev för dyrt

Avtalet om lönesystem och arbetsorganisation på Volvos Umeåfabrik innebär att alla anställda har rätt till kompetensutveckling. Nya kunskaper leder dessutom till högre lön efter tydliga kriterier. Det hänger också nära samman med en arbetsorganisation byggd på lagarbete och yrkeskunnande.

För de anställda har det givit en möjlighet att påverka både arbete och lönen. Nyligen skrev 1 500

medlemmar i fackförbundet Metall under ett upprop till stöd för systemet.

Företaget menar dock att det blivit för dyrt. Mellan 1997 och 2000 steg de anställdas löner mer i Umeå än på andra håll inom koncernen, delvis beroende på lönesystemet men också därför att facket gick med på flexibla arbetstider.

I september deklarerade den lokala företagsledningen att lönesystemet måste förändras. De anställdas rätt till kompetensutveckling skulle underordnas företagets behov. Då förklarade platschefen Peter Hertinger för tidningen Dagens Arbete att det löpande bandet inte var på väg tillbaka.

Bandet – en kortsiktig lösning

Nu låter det annorlunda. Volvo har inlett en förstudie som ska undersöka fördelar och nackdelar med en line-produktion på Umeåfabriken. Den utveckling som tidigare inneburit att det löpande bandet återkommit i bland annat Volvos Uddevallafabrik och på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn har nu också nått Umeå.

Argumenten för att införa löpande bandet är ekonomiska. Kortsiktigt innebär en uppstyckning av arbetet möjligheter att pressa kostnaderna ytterligare lite. Vilka kostnader det skapar på sikt, till exempel i form av arbetsskador och motstånd mot att ta anställning i industrin, är det svårare att räkna på. Vad ett utarmat arbetsinnehåll betyder för yrkeskunnande och lojalitet är det inte heller någon som vet.

Människor blir utbytbara

För det lokala facket i Umeå har det dock blivit allt mer klart att det också finns ett annat motiv till företagets motvilja mot avtalet om löner och arbetsorganisation. Det handlar om ideologi.

Det goda arbetet är till sist en fråga om makt. Med en organisation byggd kring kompetensutveckling och befogenheter blir företaget beroende av sina anställda. Med en arbetsorganisation där människor är utbytbara är det tvärtom.

Det är vad kampen om det löpande bandets återkomst i svenska fabriker ytterst handlar om.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM