ÅSIKT

Sälj inte ut ångerrätten

Foto: URBAN ANDERSSON
konkurrensutsatt Avregleringarna av samhällstjänster som tillhandahölls av tidigare statliga monopol som Posten har drivits för långt. Sveriges föreslagna löften i tjänstehandelsavtalet GATS kan göra det svårt att rätta till bristerna. Bilden är från en protestaktion mot nedläggningen av postkontoret i Kärrtorp söder om Stockholm.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

7 Januari 2003. Risk för elavbrott. SJ i kris. Klagomål på ”den nya posten”.

Rubrikerna hänger samman. Tjänster som tidigare varit offentliga monopol utsätts för privat konkurrens. Statlig styrning förbyts i marknadstro. Ofta har avregleringarna genomdrivits snabbt, utan tillräckliga analyser av effekterna. Mönstret återkommer inom EU och i skuldsatta länder som pressas hårt av de internationella bankerna.

Skyddet måste stärkas

De regler som ska värna allmänintresset hinner inte med. Det är svårt nog för glesbygden i Sverige att få tillgång till bredband när kabelbolagen satsar på de vinstgivande tätorterna. Det är ännu värre för familjer i fattiga länder att få dricksvatten till rimliga priser när deras regeringar säljer ut distributionen till multinationella företag.

Ännu är det möjligt att lära av de avregleringar som gått för snabbt och införa ett starkare skydd för våra gemensamma intressen. Snart blir det betydligt svårare. Förhandlingarna inom tjänstehandelsavtalet GATS går in i ett avgörande skede. Senast den 31 mars ska länderna lägga fram sina erbjudanden om att släppa in utländska företag. Det är betydligt enklare att ändra svenska regler, ja till och med EG-direktiv, än att ta tillbaka ett GATS-åtagande.

Kommerskollegium har tagit fram ett förslag till svenskt bud. Det innehåller omfattande löften om bland annat energi, kommunikationer, banktjänster och miljö. Myndigheten skriver att förslaget bygger på nuvarande lagstiftning. Problemet är att dagens avreglerade marknader inte fungerar. Förändringar behövs för att bli av med elbristen och få bredband och mobilnät till hela Sverige. Men det blir dyrt att bryta mot de löften till utländska företag som Kommerskollegium vill ge.

Effekterna av att föra in alla dessa områden under globala handelsregler är dåligt belysta. Vad händer med jobben och arbetsvillkoren på sikt? Hur besvärligt blir det att skärpa miljökraven för transporter, energi och avfallshantering?

Tvärt emot svensk öppenhet

Förslaget till svenska löften är offentligt. Däremot är det fortfarande hemligt vilka krav som EU – och därmed Sverige – ställer på u-länderna. Det står i bjärt kontrast till svenska ambitioner om öppenhet.

Kommerskollegiums beslutsunderlag har fått kritik från många remissorganisationer, liksom GATS-avtalet i sig. Välfärd kan ställas mot marknad, skriver LO, medan näringslivet är mer positivt. De förslag som gäller ändringar av själva avtalet har dock inte fått plats i sammanställningen av remissvaren.

Nu ligger GATS-budet på näringsminister Leif Pagrotskys bord. Regeringen skulle göra klokt i att följa LO:s råd och vara försiktig med löftena. Nästa steg bör bli att verka för en omförhandling av GATS-avtalet.

ME