ÅSIKT

Ge de sjuka rehabilitering

Dagens system där försäkringskassorna har ansvaret fungerar inte.

Teckning: JAN STJERNKVIST
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Något måste göras för att vända den skenande ohälsan. Aftonbladet inleder i dag en granskning av det sjuka Sverige. Det är en skrämmande bild som växer fram. Sjukskrivningar och förtidspensioner kostar både enskilda och samhället alldeles för mycket.

I går förklarade arbetslivsminister Hans Karlsson att en förändring kommer att göras. Arbetsförmedlingen kommer att ta över rehabilitering av de långtidssjuka.

Handlar inte om resurser

Dagens system där försäkringskassorna har ansvaret fungerar inte. 2001 fick bara 8 procent av de sjukskrivna rehabilitering trots att lagen ger alla den rätten.

Det handlar inte om resurser. Försäkringskassorna klarar inte av att använda de pengar som finns. Enligt Riksförsäkringsverkets prognoser är drygt 190 miljoner kronor, som skulle ha använts till rehabilitering, kvar från förra året.

Försäkringskassan hinner inte med. Att betala ut ersättningen till dem som är sjukskrivna måste prioriteras. Under tiden har ärendena samlats på hög och antalet långtidssjukskrivna fortsatt att öka.

Ny kompetens och omskolning

Att komma tillbaka i arbete efter en längre sjukdom förutsätter ofta nya arbetsuppgifter. Det kan vara omöjligt att återvända till det arbete man lämnat och som kanske bidragit till sjukdomen. Det ställer krav på ny kompetens och eventuellt omskolning, just de åtgärder arbetsförmedlingen normalt arbetar med.

Arbetsförmedlingens uppgift är att passa samman arbetsmarknadens behov med de arbetssökandes förutsättningar. I det sammanhanget hör rehabiliteringen hemma.

Den förändring Hans Karlsson nu signalerar kommer att förbättra möjligheterna att den som är sjuk får hjälp att komma tillbaka i arbete.

Samtidigt vore det ett misstag att överdriva betydelsen av enstaka administrativa förändringar i kampen mot ohälsan. Dagens stora sjukfrånvaro och ökande antal förtidspensioneringar är resultatet av ett komplicerat växelspel där förändringar på arbetsmarknaden, allt fler äldre i arbetskraften och attitydförändringar är några av faktorerna.

Enkel lösning på kort sikt

På kort sikt är sjukskrivning ofta den enklaste lösningen, både för arbetsgivaren och för den anställde. Det saknas helt enkelt drivkrafter för att göra de förändringar som skulle göra det möjligt att komma tillbaka i arbete. Målet måste därför vara att så många som möjligt ska behålla kontakten med arbetsplatsen.

Normen för sjukskrivning behöver förändras så att betydligt färre blir heltidssjukskrivna. Det vore ett sätt att pressa arbetsgivarna att ta sin del av ansvaret för att rehabiliteringen ska lyckas.

IP