ÅSIKT

En brutal sågning

Hård kritik mot polisledningen i Göteborg

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Det är naturligt att det begås enskilda misstag under de svåra förhållanden som rådde under EU-toppmötet i Göteborg. Trots det finner vi skäl att rikta hård kritik mot polisens insatser”

Så sammanfattade Ingvar Carlsson Göteborgskommitténs slutsatser i går. Ingvar Carlsson är inte någon överdrifternas man. Kommitténs rapport är inget mindre än en brutal men konstruktiv sågning av Rikspolisstyrelsen och polisledningen i Göteborg.

Utbildningen av styrkorna var bristfällig liksom polisens utrustning. Samordningen med Rikspolisstyrelsen var stundtals rena snurren. Förstärkning kallades in för sent och kommunikationen med demonstranterna bröt samman under själva toppmötet.

Hårdast är kommittén i sin kritik av polisinsatsen mot Hvitfeldtska gymnasiet. Insatsen ”hade karaktär av hafsverk”. Demonstranter hindrades från att utöva sin mötesfrihet, informationen till de som stängdes in var undermålig och när polisen grep 429 personer begick man ”en rad överträdelser mot gällande författningar”. Massarresteringar är förbjudna enligt svensk lag.

Ursäktar inte kravallerna eller stenkastningen

Kommittén drar sedan den viktiga slutsatsen att insatsen mot Hvitfeldtska skadade polisens relationer till demonstranterna, vilket fick negativa konsekvenser under de följande dagarna. Det ursäktar inte de våldsamma kravallerna eller stenkastningen. Inte alls. Det svarta blocket förtjänar all kritik. Men det hjälper till att förklara delar av det som hände i Göteborg.

De som i förväg varnat för att kommitténs rapport skulle bli en slätstruken produkt har fått svar på tal.

Avslutningsorden är de oerhörda: ”Flera händelser som inträffat, inte bara under senare år – mordet på Olof Palme, spionen Stig Berglings flykt, dödsskjutningarna vid Stureplan, Osmo Vallos död, dödsskjutningarna vid Malexander – antyder att det kan finnas ett grundläggande strukturellt problem inom den svenska polisen.”

Tyvärr utvecklar kommittén inte påståendet ytterligare. Man anar dock att Carlsson tänkt mycket saken, även före EU-toppmötet.

Nationell modell för ingripanden

Göteborgskommittén ger några konkreta förslag på förbättringar. Polisen måste ta fram en nationell modell för ingripanden mot folksamlingar, en modell som inte provocerar fram ytterligare våld. Bättre utbildning. Rätt att använda fasta vattenkanoner. Ett maskeringsförbud i demonstrationer.

Det sistnämnda är ett korkat förslag. Ändå vore det synd om detta skulle skymma sikten för kommitténs mer övergripande slutsats: protesterna i Göteborg får inte ses som en ren ordningsfråga. Det räcker inte med mer resurser till polisen, som moderaten Reinfeldt hävdade i en patentkommenter i går. Den vanmakt och känsla av utanförskap som många känner inför politiken måste tas på allvar och lösas inom det demokratiska systemet.

Göteborgskommittén har gjort en konstruktiv utvärdering. Nu kan debatten fortsätta.

JB

ARTIKELN HANDLAR OM