ÅSIKT

Öppna gränserna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

16 januari 2003. Så snart EU utvidgas bör den svenska arbetsmarknaden öppnas för en seriös arbetskraftsinvandring från de nya medlemsländerna. Det tjänar både individerna och det svenska samhället på.

Det är den viktigaste slutsatsen i den genomgång av utvidgningens effekter på svensk arbetsmarknad som Berit Rollén presenterade i går. Den som söker sig till Sverige för att arbeta och som har en kompetens som behövs på svensk arbetsmarknad ska vara välkommen.

Utvidgningen ställer större krav

Utvidgningen kommer dock att ställa än större krav på reglerna för den svenska arbetsmarknaden. Exemplen med förmedling av utländska byggnadsarbetare och den ökade användningen av tidsbegränsade anställningar visar att det redan i dag finns luckor.

Det kommer att krävas både förstärkningar av arbetsrätten och en mycket medveten facklig strategi för att förhindra lönedumpning på stora delar av arbetsmarknaden. Däremot är lösningen inte att försöka reglera invandringen från de nya medlemsländerna. På den punkten har utredningen rätt.

Samtidigt varnar Rollén för att vi efter utvidgningen skulle kunna få en ny typ av invandring, ett slags social migration som inte i första hand handlar om att finna en plats på den seriösa arbetsmarknaden.
Det sociala

reformarbetet måste få en starkare roll i EU-ländernas samarbete.

Det handlar i klartext om att människor utan möjlighet att få ett riktigt arbete skulle komma till Sverige för att leva på bidrag. Därför vill Rollén att Sverige i likhet med till exempel Österrike och Tyskland ska tillämpa vissa övergångsregler. Det skulle strida mot allt regeringen drivit i förhandlingarna om utvidgningen. Det är förmodligen dessutom onödigt.

I dag flyttar människor mycket ogärna mellan EU:s länder. Bristen på rörlighet framhålls ofta som ett problem. Därför överdriver troligen utredningen riskerna. Den kan inte motivera att Sverige överger linjen att låta den fria rörligheten gälla redan från början.

Ta varningarna på allvar

Ändå ska varningarna tas på allvar. Också ett ganska begränsat missbruk skulle snart riskera att gå ut över stödet för allt slags invandring. Myndigheterna måste ha en beredskap att hantera de problem som trots allt kan uppstå. Det måste finnas metoder att få kontroll på oseriös verksamhet utan att tillämpa särbestämmelser för de nya EU-medborgarna.

På sikt finns det dock bara en lösning. Det sociala reformarbetet måste få en starkare roll i EU-ländernas samarbete. Så länge de ekonomiska och sociala klyftorna mellan människor och länder finns kvar består också drivkrafterna bakom den sociala rörligheten.

IP