ÅSIKT

Gör upp med macho- kulturen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det kan inte vara lätt att vara polis i dessa tider. Utrustningen är undermålig och ledningsfunktionerna är dåligt samordnade. På den punkten är Göteborgskommitténs betänkande mycket tydligt: polisen måste ändra sina rutiner. Med bättre utrustning och en mer samordnad ledning kunde en del av det kaos som skapades på gatorna i Göteborg ha undvikits.

Under de senaste dagarna har höga polismän med rikspolischefen i spetsen stått i kö för att intyga att kommittén har rätt: polisen behöver organiseras om.

Sten Heckscher ska alltså göra lite justeringar i polisens ledningsfunktioner. Okej. Räcker det? Blir allt bra då? Känns det inte som om något fattas?

En bekant till mig, som arbetat som polis i 40 år, berättar att han märkt en attitydförändring inom poliskåren. En machokultur har vuxit fram. Polisen går allt oftare omkring i svarta overaller och kängor i stället för den vanliga polisuniformen. Muskler har blivit viktigare än social förmåga. Det ökade våldet mot polisen, med morden i Malexander som det mest brutala exemplet, är en förklaring, men säkert inte den enda.

Min bekant är övertygad om att attitydförändringen riskerar att driva på våldsspiralen i stället för att stoppa den.

Själv kan jag inte komma ifrån tanken på att den nationella insatsstyrkan, som ska kallas in vid särskilt svåra fall, till exempel terrorism, är en bidragande orsak till utvecklingen. En polisstyrka vars uppgift är att ta sig an det tunga buset, men som inte har så mycket att göra eftersom Sverige för det mesta är ett ganska stillsamt land. Hur laddade är inte de när de till slut får göra ett ingripande?

Även om de här frågorna har hamnat i bakgrunden i de senaste dagarnas debatt, så är Göteborgskommittén inne på samma linje. Kommittén skriver att fredliga demonstranter utsattes för verbala och fysiska kränkningar i samband med ingripandena mot gymnasierna Hvitfeldtska och Schillerska.

Unga tjejer kallades för horor. Oskyldiga behandlades som terrorister.

Även kommittén kallar detta för ett attitydproblem hos polisen.

Jag anser att man ska ha den största respekt för polisens arbete. Debatten blir meningslös om man inte ser att enskilda polismän vid arrangemang som EU-toppmötet i Göteborg förra sommaren ställs inför mycket svåra uppgifter.

I vänsterdemonstrationernas ”svarta block” finns många som inte accepterar ordningsmaktens befogenheter. I deras märkliga föreställningsvärld betraktas polisens närvaro på gatorna per definition som en provokation som motiverar stenkastning.

Just i det läget blir en machoattityd från polisens sida ett problem som gör att oskyldiga lätt hamnar i kläm.

Det är en medveten strategi från svarta blockets sida.

De utnyttjar polisens brister för att öka förtroendeklyftan i samhället. Just därför är det så viktigt att polisen nu klarar av att både se över arbetsformerna och pröva sina egna attityder.

Jesper Bengtsson