ÅSIKT

Ny kraft behövs i energipolitiken

Subventionerna till kärnkraften måste bort

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Uranbrytning som skadar gruvarbetare och miljö. Radioaktivt avfall som kräver övervakning i tusentals år. Risker för olyckor med förödande konsekvenser.

Kärnkraftens negativa sidor förtjänar att upprepas. De senaste veckornas debatt har handlat mer om tillfälliga svängningar i elpriset än om vilket energisystem vi ska ha på sikt.

Avveckling senare kostar mer

De dyra räkningarna beror på vattenbrist och en dåligt fungerande elmarknad, inte på att kärnkraftverk tagits ur drift. Förr eller senare måste gamla reaktorer stängas och ersättas med ny miljöanpassad teknik. En snabbavveckling längre fram kostar samhället mer än att börja omställningen redan nu.

I Tyskland har regeringen och kraftindustrin förhandlat fram en uppgörelse om kärnkraften. De befintliga reaktorerna ska få producera en viss energimängd, sedan ska de läggas ned. Förra året kom den svenska regeringen överens med centern och vänsterpartiet om att pröva en liknande modell.

Svårigheterna tornade upp sig när förhandlaren Bo Bylund i går bjöd in till seminarium. Svenskt Näringsliv och branschorganisationen Svensk Energi vill bygga nya kärnkraftverk. Vattenfall har en mer öppen syn på förhandlingar om avveckling. LO:s representant varnade dock för att kraftindustrin kan utnyttja ett sådant avtal för att driva upp sina vinster.

Bo Bylund har en viktig uppgift, som enligt honom själv kommer att ta tid, men regeringen får inte avstå från andra åtgärder medan förhandlingarna pågår. Sverige behöver till exempel en motsvarighet till de ambitiösa programmen för elhushållning i Danmark och Storbritannien. Statliga myndigheter bör, liksom i USA, få direktiv att köpa energieffektiv teknik.

Regeringen måste kräva att kraftbolagen installerar mätare som hjälper fler kunder att spara el och minska sina kostnader, beskattningen av kraftvärme måste ändras så den gynnar bränslen med låga koldioxidutsläpp och mycket annat.

En förutsättning för fungerande marknader är också att varje energislag betalar sina kostnader. Subventionerna till kärnkraften måste bort. Om det inträffar en större olycka i Barsebäck behöver ägarna bara betala en bråkdel av kostnaderna. Det är inte rimligt, taket för skadeståndsansvar måste höjas betydligt.

Det behövs en vision

Det har varit tillräckligt med gnäll i energidebatten över demokratiskt fattade beslut. Nu är det tid att använda Sveriges tekniska kompetens för att ersätta den föråldrade kärnkraften. Där finns morgondagens tillväxtmöjligheter.

Alltför ofta har stolta ord om sol, vind och sparande krockat med de starka kärnkraftsintressen som professor Arne Kaijser beskrev på gårdagens seminarium.

Sverige behöver en tydlig vision och ett hållfast program för tiden efter kärnkraften.

Det är dags för näringsminister Leif Pagrotsky att ge energipolitiken mer kraft.

ME