ÅSIKT

Behövs det verkligen två presidenter i EU?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Då var saken klar: EU blir en federation. Nyligen sa både Tyskland, Frankrike och Danmark att man stöder förslaget att inrätta en EU-president. I går sa Göran Persson att han stöder idén. Därmed talar det mesta för att EU:s framtidskonvent kommer att lägga ett sådant förslag, kanske redan efter dagens konventssammanträde.

På kort tid kommer EU att ha skaffat sig både president och utrikesminister. Det är möjligt att jag missade några av lektionerna i statskunskap, men i mina öron låter det som om unionen tar ett steg i federal riktning. Fast det blir inte en federation av medborgare. Modellen liknar mer Jacques

Delors idé om en federation av nationalstater. Planerna på att ge representanter från de nationella parlamenten en egen EU-institution förstärker den bilden.

Dagens EU-system lever inte på långa vägar upp till medborgarnas krav på demokrati och effektivitet. Inte minst har byråkratin för stor makt över politiken.

Men det som nu föreslås är bara en halvbra lösning. Det skulle öka möjligheten att styra EU politiskt, men lämnar flera frågor olösta.

Det första problemet är överblickbarheten. Medborgarna har redan i dag, med tre tunga institutioner – rådet, kommissionen och parlamentet – svårt att begripa hur EU-systemet fungerar. Det blir knappast mer överblickbart med två nya institutioner som på komplicerade vägar ska balansera de tre nuvarande.

Det andra problemet är det demokratiska ansvarsutkrävandet. Med en ny president vald av ministerrådet förstärks en överstatlig politisk struktur som inte ger medborgarna någon möjlighet att ställa den verkställande makten till svars i fria och allmänna val. Om de svenska väljarna är missnöjda med Göran Persson röstar de på oppositionen i nästa val.

Men hur ska man göra sig av med EU:s president?

Genom att rösta bort Göran Persson?

Vi får en sorts indirekt parlamentarism som inte är odemokratisk men inte heller demokratiskt tillfredsställande.

Det hade varit bättre att göra EU-kommissionen mer förankrad genom att låta EU-parlamentet utse kommissionens ordförande. Parlamentet saknar folklig legitimitet, invänder kritikerna. Sant, men med en sådan modell skulle vi i alla fall få en möjlighet att pröva kommissionens ansvar på samma sätt som den svenska regeringens ansvar prövas i valen till riksdagen.

Den fransk-tyska linjen innehåller även ett sådant förslag, men det blir ju bara ännu snurrigare. Varför ska EU skaffa sig två presidenter, en för kommissionen och en för rådet?

Snacka om kompromisslösning.

Med de förslag som nu ligger på bordet är risken stor att man i praktiken bara bygger upp en ny indirekt vald överstatlig struktur vid sidan av den gamla. Samtidigt fortsätter flera av EU:s politiska ledare inklusive Göran Persson att upprepa sitt mantra om att EU inte ska bli en federation.

Det är nästan så man börjar tro att det var de som missade sina lektioner i statskunskap.

Jesper Bengtsson