ÅSIKT

Fredens festival

Som en global korsning mellan ABF och Roskilde.

global solidaritetsrörelse Kyrkorna, facket och de nya sociala rörelserna inleder i dag sitt eget toppmöte i den brasilianska staden Porto Alegre. Mötet pågår i sex dagar och innehåller bland annat tio större konferenser, 37 paneldebatter och 1 700 seminarier samt ett otal gatuaktiviteter och konserter.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag inleds den globala solidaritetsrörelsens eget toppmöte, World social forum, i brasilianska Porto Alegre. Kyrkorna, facket och de nya sociala rörelserna är där. Sammanlagt över 100 000 aktivister.

Freden är det dominerande temat på årets forum.

Det speglar ett tragiskt faktum: efter terrorattackerna mot World Trade Center har vi fått en ny global dagordning, präglad av militarism och krigshot. Kraven på en mer rättvis världsordning, som dominerade debatten före den 11 september 2001, har skjutits åt sidan.

En motpol

”Freden har alltid varit central för World social forum, därför att fred är en nödvändig utgångspunkt för en hållbar och rättvis värld”, säger Cándido Grzybowski, en av forumets arrangörer. ”Fast nu har fredsfrågan ökat i betydelse på grund av det nya politiska klimatet.”

World social forum startades för två år sedan, som motpol till det elitistiska och nyliberalt präglade World economic forum i Davos. Att det blev Porto Alegre är ingen slump. Staden styrdes länge av den nyvalde presidenten Lulas arbetarparti PT, som i sig självt är ett nätverk av befrielseteologer, fackföreningar och extrema vänsterorganisationer.

PT tog initiativet till festivalen. Tanken var att sammanföra det myller av progressiva nätverk och organisationer som vuxit fram i den ekonomiska globaliseringens kölvatten.

Globalt nätverk

Efter hand har forumet utvecklats och fått ett eget liv, oberoende av toppmötet i Davos. Under det senaste året har regionala sociala forum genomförts i Indien, Argentina, Italien, Palestina och i Amazonas djungler.

Ett väldigt globalt nätverk är på väg att växa fram vid sidan av de etablerade internationella organisationerna. Det drar åt olika håll och det finns skäl att vara kritisk till mycket. Den protektionistiska linjen är stark. Våldsromantiker tar mycket plats. Men än viktigare är att dessa sociala toppmöten visar att den globala solidaritetsrörelsen har lämnat de enkla slagorden bakom sig. Den nöjer sig inte längre med att protestera vid sidan av internationella toppmöten.

Mobilisering mot klassklyftor

Nu handlar det om lokal och regional mobilisering mot ökade klassklyftor. En av de viktigaste frågorna sedan förra årets Porto Alegre-möte har varit kampen mot utförsäljningar av naturresurser och allmännyttiga tjänster. Världsbanken, Internationella valutafonden och WTO tvingar fattiga länder att sälja ut sina naturtillgångar till multinationella företag.

Arrangemanget i Porto Alegre pågår i sex dagar och omfattar tio större konferenser, 37 paneldebatter och 1 700 seminarier. Lägg därtill ett otal gatuaktiviteter och rockkonserter. Det blir en sorts global korsning mellan ABF och Roskildefestivalen. En fredens festival.

JB