ÅSIKT

Vi måste bryta utanförskapet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

26 januari 2003. Sverige håller på att få en etnisk underklass, varnade Statistiska Centralbyrån i höstas. Flyktingar har lägre levnadsstandard, färre jobb och sämre arbetsmiljö även efter tio år i Sverige, skrev forskarna bakom rapporten.

Utanförskapet leder till personliga tragedier och till ett slöseri med mänskliga resurser. Trots att arbetslösheten minskat sedan 1990-talet är det bara 54 procent av de utomnordiska medborgarna som har ett jobb. Vi skulle alla bli vinnare om sysselsättningsgraden kunde närma sig det svenska genomsnittet på 75 procent.

Konkreta åtgärder

Under valrörelsen lovade Göran Persson att arbetslösheten bland utomnordiska invandrare ska pressas ned radikalt till 2006. Förslag ska finnas med i vårens arbetsmarknadspolitiska proposition, berättade statsministern i onsdagens partiledardebatt.

Ambitionen är god. Nu väntar vi på de konkreta åtgärderna.

Vägen in på arbetsmarknaden måste börja tidigare än i dag. Myndigheterna behöver bli bättre på att lotsa människor till jobb och vidareutbildning. Utländsk utbildning bör lättare bli godkänd i Sverige. Både den offentliga sektorn och det privata näringslivet måste göra mer mot diskriminering.

Skolan är central för integrationen. Hängivna lärare och andra vuxna gör storartade insatser. Fortfarande saknas dock både resurser och en ordentlig prioritering. Därmed cementerar vi utanförskapet. Stat och kommuner måste gemensamt hitta en långsiktig finansiering för satsningar på förortsskolorna.

Segregationen i boendet delar Sverige. Det behövs fler hyresrätter till rimliga kostnader. Regeringens investeringsstöd är ett viktigt steg, men det måste också finnas en politisk vilja att bygga. De borgerligt styrda kommuner som vägrar planera för hyresrätter tar på sig ett stort ansvar. Om dessa segregationens arkitekter tiger Bo Lundgren och Lars Leijonborg.

Alla har ett ansvar

Det räcker inte med politiska beslut. Vi har alla ett ansvar för att bryta ner gammaldags värderingar, vare sig det handlar om fördomar mot invandrargrupper eller om kvinnors rättigheter.

Integrationsminister Mona Sahlin har en viktig roll för att driva på arbetet. De avgörande frågorna om jobb, utbildning och bostäder kräver initiativ av fler statsråd. Att bryta de många invandrarnas utanförskap är en av denna mandatperiods allt annat överskuggande arbetsuppgifter, förklarade statsministern i höstens regeringsförklaring.

Det måste märkas genom en förnyad och förstärkt integrationspolitik, inte minst i den ekonomiska vårpropositionen.

ME