ÅSIKT

Det finns inga argument för krig

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP
Hans Blix

28 JANUARI 2003. Hans Blix kallade sin rapport till FN:s säkerhetsråd ”ett blandat budskap”. Krigsanhängarna kan nöjda citera vapeninspektörens yttranden om att Irak inte samverkar tillräckligt om ”substansen”, alltså om förekomsten av massförstörelsevapen. Och att Saddam-styret satt upp vissa hinder för inspektörernas arbete.

De som eftersträvar en fredlig lösning av Irak-krisen kan välja Blix´ yttranden om att inspektionen i huvudsak utvecklas positivt och att inga tydliga vapenfynd har gjorts. Inget tyder på att Irak utvecklar kärnvapen. Någon ”smoking gun” har Blix inte funnit.

Skicklig balansgång

Blix balanserar skickligt mellan USA:s alltmer hotfulla krigsambitioner och tunga EU-regeringars skepsis.

FN-resolutionen 1441 ställer två avgörande krav på Irak: Samarbeta med vapeninspektörerna och redovisa alla vapentillgångar. Ännu går det inte att säga att Irak allvarligt brutit mot FN-beslutet. Den givna konsekvensen blir att Blix och hans medarbetares arbete kommer att fortsätta, åtminstone ytterligare några veckor.

Skälen till pessimism är dock förfärande starka. Också någorlunda sansade amerikanska politiker som Colin Powell använder uttrycket att tiden rinner ut. De mer aktivistiska som Condoleezza Rice anklagar, på oklara grunder, Irak för att ”spektakulärt” bryta mot FN. Den ständigt omdömeslösa försvarsministern Rumsfeld hånar krigskritiker i Europa som fega och som representanter för en gammal värld. De motsätter sig ju USA:s absoluta hegemoni.

Ett FN-beslut om krig avgörs till dels av det diplomatiska spelet mellan USA med bihang som Storbritannien och Berlusconis Italien, och det Europa som företräds av Frankrike och Tyskland.

I den avgörande frågan om krig har Sverige genant nog ingen åsikt.

Den franske utrikesministern Dominique de Vilepin vill, klokt nog, att inspektionerna ska fortsätta för lång tid. Vapeninspektörerna har, under den sammanlagda tid de arbetat, förstört avsevärt mer av irakiska vapentillgångar än vad USA-alliansens bombattacker förmådde. Den avvaktande strategin förutsätter förstås att Irak villkorslöst samverkar med Blix och IAEA-ansvarige ElBaradei.

Opinionen är mot krig

Den fransk-tyska krigsskepsisen behöver stöd från en bred folklig opinion. Alla undersökningar visar att majoriteten, särskilt i Europa men också i ett nyckelland som Turkiet(vars stöd USA försöker köpa till ett pris av 40 miljarder kronor) säger nej till kriget.

Orsaken till den växande klyftan mellan USA och Europa formuleras särskilt väl av den amerikanske kolumnisten William Pfaff: Västeuropeerna delar inte USA:s ambitioner om stora globala reformer eller visioner om att historien nått sitt slut. De fick nog av den sortens tänkande och dess konsekvenser under marxismen och nazismen.

OS

ARTIKELN HANDLAR OM