ÅSIKT

Låt haven leva

Brevet om torskfisket svärtar kommissionens anseende i miljöfrågorna

Foto: AP
Sverige bör ge fullt stöd till EU-kommissionens förslag att förbjuda gamla oljeskorvar i europeiska hamnar. I slutet av november slog Greenpeace till mot oljetankern Byzantio i Tallinn, men det är bara en tidsfråga innan en oljeolycka inträffar nära våra kuster.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Alla utnyttjar havens resurser. Ingen tar ansvar för att skydda dem.

Det är lätt att dra den slutsatsen efter EU-kommissionens nej till ett svenskt torskfiskestopp. Först vägrar några medlemsländer att minska fångsterna. När ett land vill gå före svarar Jörgen Holmquist, generaldirektör för fisket, att det är förbjudet. Dessutom räcker de beslut som redan är tagna, hävdar Holmquist.

Övergödning, kemikalier och sjöfart är andra hot mot den marina miljön. Ett nyhetstelegram berättar om en rysk oljetanker som nyligen gick genom Finska vikens förrädiska ismassor trots att fartyget bara är godkänt för sommartrafik. Det är bara en tidsfråga innan en större olje-olycka inträffar nära våra kuster.

Regeringen har tillsatt en havsmiljökommission som ordnat fyra utfrågningar om problemen. Under tiden dröjer åtgärderna.

Det duger inte. De svenska utsläppen från jordbruk, bilar och fabriker måste minska snabbare. Vi kan också bli betydligt bättre på att påverka våra grannländer, särskilt genom EU. Om drygt ett år är Östersjön nästan ett innanhav för EU. Då kan alla strandstater utom Ryssland vara medlemmar. Runt Västerhavet gäller redan unionens regler.

Wallström en ljusglimt

Jörgen Holmquists brev om fisket svärtar kommissionens anseende i miljöfrågorna. Margot Wallström står för ljusglimtarna i Brysselmörk-ret. I oktober la miljökommissionären fram ett förslag till strategi för havsmiljön. Hon påminner om att EU-toppmötet i Göteborg 2001 lovade stoppa utarmningen av den bio-logiska mångfalden till 2010. Fiskeminister Ann-Christin Nykvist bör ta avstamp i samma löfte från EU-ledarna. Regeringen måste gå vidare med tuffa nationella krav och med en internationell kampanj för ett ekologiskt hållbart fiske.

Förbjud oljeskorvarna

Tempot måste bli högre i arbetet mot oljeutsläpp. Östersjön bör klassas som ett särskilt känsligt havsområde, uttalade riksdagen i går. Riksdagens initiativ är viktigt, men kan ta tid att genomföra. Rätten att fritt trafikera haven är en grundprincip för sjöfartsorganisationen IMO. En snabbare väg är EU-kommissionens förslag att förbjuda gamla oljeskorvar i europeiska hamnar. Transportminister Ulrica Messing bör ge fullt stöd till detta krav.

Järnridåns fall har öppnat nya möjligheter för miljöarbetet. Sverige bör gå till offensiv för att skärpa EU:s politik för havsmiljön. Trots tillfälliga bakslag, som det maktfullkomliga beskedet om torskfisket.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM