ÅSIKT

Regeringen skadar kampen mot ohälsan

Den allt större sjukfrånvaron har varit ett av samhällets största problem under flera år.

LÅNG VÄG TILLBAKA Alla samhällets parter måste ta ansvar för att hjälpa individen tillbaka till arbetslivet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I en debattartikel i fredagens Aftonbladet skriver LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist att regeringen haft för bråttom när den lagt sina förslag till åtgärder mot ohälsan i arbetslivet. Det är Lindqvist antagligen ganska ensam om att tycka.

Den allt större sjukfrånvaron och de exploderande kostnaderna har varit ett av samhällets största problem under flera år. Det gäller i synnerhet långtidssjukskrivningarna. Arbetsmiljön ger allt mindre utrymme för individen. Rehabilitering, som den sjuke enligt lagen har rätt till, erbjuds bara ett fåtal.

Allt fler människor slås ut

Resultatet har blivit att människor slås ut i allt snabbare takt samtidigt som kostnaderna växer så att de hotar den nyss ramstarka svenska ekonomin. Under tiden har regeringen samlat utredningar och principprogram på hög. Brådska är inte det första man tänker på.

Vad Lindqvist och LO kritiserar är naturligtvis regeringens dagordning. För någon vecka sedan valde regeringen och arbetslivsminister Hans Karlsson att presentera ett paket med förslag, bland annat att skapa ett specialsystem för sjuklöner inom den offentliga sektorn.

Samtidigt funderade arbetsmarknadens parter som bäst på de förslag som lagts fram av Kenth Pettersson efter de så kallade trepartssamtalen. Ett av dessa förslag handlar just om ett system som skulle ge den enskilda arbetsgivaren ett större ansvar för sjukskrivningarnas kostnader. Det ska löna sig med bra arbetsmiljö.

I veckan har facken givit sina synpunkter på Petterssons förslag. Frågan är dock om det redan hamnat mellan stolarna. Saco frågar i en kommentar om arbetet i trepartssamtalen ska betraktas som bortkastat. TCO skriver försiktigt att regeringens agerande har stört samtalen. Det är knappast någon överdrift.

De privata arbetsgivarna har knappast något intresse av att ta på sig ett större ansvar. Mycket riktigt lämnade Svenskt Näringsliv också trepartssamtalen i sista stund, möjligen uppmuntrade av signalerna från regeringskansliet.

Parterna måste ta sitt ansvar

Den ökade ohälsan är inte enbart ett resultat av förändringar i arbetslivet. Inte desto mindre innebär sjukfrånvaron i sig själv ett problem, både för individen och för arbetsmarknaden. Därför behövs förändringar av arbetsplatser och arbetsorganisation, liksom av systemen för rehabilitering och företagshälsovård.

Men framför allt krävs det att de som har ett praktiskt ansvar för arbetsplatserna – arbetsgivare, fackföreningar och myndigheter – känner ett ansvar. Då måste parternas synpunkter tas på allvar.

Regeringen har genom att driva en parallell process skadat kampen mot ohälsan.

IP