ÅSIKT

Nederlag för krigsalliansen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP
Powell i säkerhetsrådet i går.
LEDARE

15 FEBRUARI 2003. – FN måste visa sig ha ryggrad och inte bara som en irrelevant diskussionsklubb, sa George W Bush, när han klädd i militär fritidsdress, talade på en amerikansk flottbas. FN:s säkerhetsråd följde hans råd, olyckligtvis för presidenten.

Hans Blix och Muhamed ElBaradeis rapporter visade i viktiga avsnitt att FN-resolutionen 1441 börjar fungera. Vapeninspektörerna kan arbeta tämligen fritt, de förstör delar av Iraks kemiska och biologiska vapen, kan oskadliggöra diktaturens långdistansrobotar och genomföra vissa intervjuer med vetenskapsmän. Några spår efter ett kärnvapenprogram finns inte.

Inga tillräckliga skäl

Irak ska samarbeta med Sydafrika om ett avrustningsprogram. Flygövervakningen görs mer omfattande.

Bara den helt naive kan finna dessa förbättringar tillräckliga. Irak måste tvingas till mycket mer av aktivt samarbete och öppenhet. Hans Blix uppfattar inspektionerna som mer meningsfulla än tidigare. I sin förra rapport anklagade han Irak för att inte ta på allvar ”substansen” i inspektörernas arbete. I går var den sortens kritik borta.

USA har med viss systematik motarbetat inspektörerna. En kongressdebatt häromdagen avslöjade att CIA direkt saboterat Blix arbete. Vapeninspektörerna kan betraktas som det sista skyddet mot ett förödande och politiskt vettlöst krig och därmed mot Bush-administrationen.
En förkrossande majoritet säger nej till kriget

Rapporterna i går och reaktionerna i säkerhetsrådet pekar tämligen entydigt på att FN inte den närmaste tiden kommer att pröva en andra resolution som, enligt USA, skulle sanktionera kriget. Det behövs ingen andra resolution, ”inspektionerna ger resultat”, sa den franske utrikesministern de Villepin i ett tal, som mot diplomatiska regler, möttes av starka applåder i FN.

Framgången i går för de krafter som föredrar diplomati och inspektion framför krig och våld riskerar bli kortvarig.

Colin Powell, och till en mindre del den bleke brittiske utrikesministern Straw, vill inom kort tvinga FN att ta ställning till en krigsresolution. Det kan leda till en allvarlig kris för FN, naturligtvis också för EU. Och Nato. Fast den organisationen är numera irrelevant. Praktiskt, och vida allvarligare, kommer en sådan resolution att starta ett krig med förfärande humanitära följder, ytterligare sönderfall i Mellanöstern och än värre terrorism.

Majoritet är mot kriget

Medan de politiska institutionerna hotas av upplösning, växer den folkliga enigheten, särskilt i Europa. En förkrossande majoritet, särskilt i Europa, säger nej till kriget. Och i dag samlas miljontals demonstranter mot kriget.

Demonstrationerna måste också rikta sig mot Saddam Husseins djupt motbjudande diktatur. Irak har den här gången skyddats från militära angrepp. Bara genom att till alla delar samarbeta med vapeninspektörerna och FN kan den sortens nåd fortsätta.

OS