ÅSIKT

Språket är vägen till ett eget jobb

Förbättringen har redan börjat

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: JERKER IVARSSON
LJUSARE FRAMTID Kunskaper i svenska är en förutsättning för att få jobb. Statsministern har utlovat förbättringar av utbildningen i svenska för invandrare. (Bilden tagen vid ett tidigare tillfälle.)
LEDARE

Arbetslösheten bland invandrare har sjunkit och sysselsättningen ökat. Det konstaterar LO i en stor undersökning som redovisades i går. Jämfört med 1997 när en motsvarande undersökning genomfördes är skillnaderna dramatiska.

För sex år sedan arbetade bara något mer än fyra av tio män som under de senaste tio åren flyttat till Sverige från Europa. Förra året var motsvarande siffra sju av tio. 1997 var arbetslösheten bland de kvinnor som kommit till Sverige från ”övriga världen” under de senaste tio åren 44 procent. Förra året var motsvarande siffra 11 procent.

Klyftorna finns kvar

I takt med att arbetsmarknaden som helhet börjat fungera bättre har också invandrarnas möjligheter till ett arbete förbättrats.

Ändå finns klyftorna i det svenska arbetslivet kvar. Fortfarande är arbetslösheten betydligt större bland invandrare, inte minst om de har kommit nyligen eller är födda utom Europa.

I gårdagens frågestund i riksdagen avslöjade Göran Persson att regeringen samma dag diskuterat integrationen på arbetsmarknaden. Ett samlat förslag kommer i den arbetsmarknadspolitiska propositionen i början av mars.

Nedslående statistik

I veckan presenterade Skolverket nedslående statistik.

Av de invandrare som läsåret 1999/2000 började läsa svenska för invandrare hade två år senare bara drygt en tredjedel godkänts. Knappt hälften av de studerande hade hoppat av.

Kunskaper i svenska är en förutsättning för att klara sig på den svenska arbetsmarknaden. Därför finns också ett nära samband mellan undervisningens dåliga resultat och svårigheterna för invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

Den förbättring som statsministern utlovade har delvis redan inletts. Från den 1 januari i år gäller nya kursplaner. De innebär bland annat att undervisningen ska nivågrupperas. Den som har med sig en lång utbildning ska inte behöva läsa efter samma plan som den som helt saknar utbildning.

Kombinera med andra studier

De nya kursplanerna ger också större möjligheter att kombinera studierna i svenska med andra studier eller med arbete. Studietakt och studiemål ska kunna anpassas efter individens förutsättningar.

Utvecklingen måste gå vidare. Det svenska språket är en väg in i det svenska samhället, och till arbetsmarknaden. Men då måste undervisningen bli mycket bättre. Regeringen kan göra en del, men det viktiga arbetet med att utveckla praktiska arbetsformer och pedagogik måste göras i kommunerna.

IP