ÅSIKT

Spräng taket Ringholm!

Inget land har sådana ”perversa” budgettak som Sverige

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Taken står i fokus. Ska regeringen höja taken i sjuk- och föräldraförsäkringen i vårbudgeten den 15 april, eller ska den inte?

Egentligen handlar debatten om ett helt annat tak – utgiftstaket i statsbudgeten. Trots att ingen längre kan överblicka ekonomin mer än något halvår i förväg bestämmer regeringen tre år i förväg hur stora de offentliga utgifterna i Sverige ska få vara, oberoende av hur stora inkomsterna blir och om vi har överskott eller inte.

”Systemet har fungerat väl”, skriver finansminister Bosse Ringholm i den senaste finansplanen.

Fungerat väl?

Svika sina vallöften

Utgiftstaket kan tvinga regeringen att svika sina vallöften om höjda ersättningar i sjuk- och föräldraförsäkringen, och det vid en tidpunkt när ekonomin behöver all stimulans. Höjningarna kostar netto cirka 1 miljard i en budget på hela 800 miljarder. Regeringen har redan genomfört reformer på 19 miljarder men till just den här sista miljarden finns inga pengar.

Utgiftstaket gör att regeringen inte kan bedriva en aktiv konjunkturpolitik trots att vi befinner oss i vad statsminister Göran Persson själv kallat ”en krigssituation”. Inget annat land i världen har sådana ”perversa” budgettak som låser ekonomin så hårt att konjunktureffekterna förstärks. Vi tvingas spara i dåliga tider och kan elda på med skattesänkningar i högkonjunktur, något som till och med OECD har kritiserat.

Är det någon gång som den svenska regeringen borde tillåta sig att spräcka utgiftstaket är det naturligtvis nu, i en global lågkonjunktur och när vi står inför ett krig.

Utrymme att höja ersättningarna

Regeringen utlovade i går ett förslag till vårbudgeten om att arbetsgivarna ska ta över 25 procent av sjukförsäkringen efter sjuklöneperioden redan från 1 juli i år. Det ger statskassan flera miljarder i lägre sjukutgifter. Därmed får regeringen utrymme att höja ersättningarna i både föräldra- och sjukförsäkringen i år, i varje fall med ett första steg. Löftet till handikappade och sjuka borde vara lika mycket värt som till barnfamiljerna.

Dessutom måste Riksbanken sänka räntan.

I Storbritannien presenterar nu labour ett kraftigt stimulanspaket med investeringar i bland annat järnvägar, sjukvård och andra delar av offentlig sektor trots risk för budgetunderskott.

I USA har Bush föreslagit gigantiska skattesänkningar främst till de rika trots skenande budgetunderskott.

Motverka dåliga tider

I EU förs en alltmer högljudd debatt om att riva upp stabilitetspakten som bland annat förbjuder länder att ha större budgetunderskott än tre procent. Det struntar vi i, säger Frankrike. Vi kan inte strama åt nu.

Ska Sverige gå med i EMU borde regeringen visa att den klarar att använda finanspolitiken för att motverka dåliga tider. Det som skapade legitimitet för Göran Perssons hårda finanspolitik och krav på stora överskott i statsfinanserna var just att vi skulle samla i ladorna under goda tider för att kunna använda pengarna i dåliga. Nu är det dåliga tider.

Bra socialförsäkringar stimulerar konsumtionen, det skapar efterfrågan och jobb och ger skatteinkomster tillbaka.

Spräck budgettaket om det behövs, Ringholm!

LA