ÅSIKT

Hela lönen

Privatisering ingen patentlösning

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har i stort sett varit oförändrade under de senaste tio åren. Det konstaterade det statliga medlingsinstitutet i sin årsrapport.

Den officiella lönestatistiken visar att kvinnor i genomsnitt tjänar nästan en femtedel mindre än männen. Detta sedan siffrorna räknats om till heltidstjänster. De verkliga inkomstskillnaderna är alltså större än så, eftersom kvinnor oftare arbetar deltid.

Flera orsaker

Medlingsinstitutet kan inte säga om det beror på lönediskriminering i lagens mening. Statistiken handlar om relationen mellan olika yrkesgrupper och branscher, jämställdhetslagen om förhållandet på enskilda arbetsplatser.

När statistiken rensats för faktorer som yrke, ålder, utbildning och sektor halveras också skillnaden mellan kvinnor och män.

Frågan är dock om dessa faktorer kan räknas bort.

Den bristande jämställdheten på den svenska arbetsmarknaden har flera orsaker, varav diskriminering i lagens mening bara är en.

Olika branscher

Kvinnor och män arbetar i olika branscher. De lägsta lönerna finns i stora kvinnodominerade yrkesgrupper. Det handlar naturligtvis om kommuner och landsting, just nu aktuella genom Kommunals avtalsförhandlingar, men också om privat service.

Privatisering är knappast en enkel väg till mer jämställda löner. Lars Leijonborg, som brukar hävda att det skulle vara så, skulle kunna fråga fackförbund som Hotell- och restaurang eller Handels. Om lönen ska kunna öka i servicebranscherna så måste vi som kunder eller medborgare vara beredda att betala mer, oavsett om det ska ske via skattsedeln eller direkt.

Dessutom halkar kvinnor efter i löneutvecklingen, framför allt under den period i livet då barnen föds. Kvinnan förväntas fortfarande ensam ta huvudansvaret för familjen. I praktiken kolliderar det med yrkeskarriären.

Det nu aktuella förslaget om en höjning av taket i föräldraförsäkringen kommer knappast att innebära att den situationen förändras radikalt. Ändå skulle det ta bort ett argument för de fäder som i dag väljer att avstå från sin del av ansvaret.

Familjepolitik

Hela lönen löd kvinnorörelsens klassiska paroll. Den är fortfarande aktuell. Genomförandet är dock inte bara en fråga om jämställdhetspolitik. Det handlar också om skatter, lönekamp och familjepolitik. Dessutom handlar det om attityder. För trots att nio av tio svarar att kvinnor har för låg lön i förhållande till män fortsätter den kluvna arbetsmarknaden, arbetsdelningen i familjen och diskriminering på arbetsplatsen att skapa löneskillnader.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM