ÅSIKT

Krig till varje pris

… säkerhetsrådets medlemsstater får sina e-mejl och telefonsamtal övervakade av USA. Det är inte bara skandalöst utan visar att USA förödmjukar FN.

Foto: AP/aptn
Irak har börjat förstöra sina al-Samoud-missiler för att gå FN till mötes. – Ett spel för gallerierna, säger Bush och Blair, och bekräftar misstankarna om att kriget redan är utannonserat.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

FN:s vapeninspektörer talar med kliniskt, byråkratiskt språk om formerna och om substansen för Iraks samarbete. Formerna, det vill säga rörelsefriheten för inspektörerna, har i stort sett godkänts. Substansen, huvudsakligen Iraks vilja att förstöra vapen, har delvis underkänts. Under veckoslutet tycks dock ett visst genombrott ha skett. Irak låter sina långdistansmissiler elimineras. Samtal med ansvariga vetenskapsmän har blivit mer omfattande.

Förändringarna borde rimligen betraktas som positiva och som anpassningar till FN-resolutionen 1441. Hans Blix gör försiktigt den tolkningen.

Den anglosaxiska krigsalliansen är däremot avvisande: Ett spel. Taktik. Inget att bry sig om, säger Tony Blair och representanter för Bush-administrationen.

Därmed bekräftas den mycket utbredda misstanken att kriget i praktiken utannonserats av USA för många månader sedan. Att FN-proceduren närmast kan liknas vid patetiska charader. Medvetandet om detta är en av krigsmotståndets absolut viktigaste drivkrafter.

När meningsfull nedrustning kan bli en realitet förändrar också krigsentusiasterna sin propaganda. Saddam måste avsättas, säger Bush-medarbetare till New York Times. Det är ett allmänt önskemål, men finns inte formulerat i 1441 och står inte i överensstämmelse med internationell rätt.

Krigsalliansen börjar alltmer desperat jämföra Irak med Hitler-Tyskland. En grotesk parallell. Den fattiga, övervakade, svältande, militärt tämligen nedgångna Irakdiktaturen har ytterst lite gemensamt med Hitlers expansiva, ekonomiskt framgångsrika Tyskland som ville skapa världsherravälde.

Inget nytt Tyskland

Irak, säger krigsvännerna, ska byggas till demokrati liksom Tyskland efter kriget. Som om allt historiskt vett försvunnit. Tyskland hade demokratiska traditioner sedan 1800-talet, ett starkt civilt samhälle och tog efter kriget emot en mängd demokrater, drivna i exil. Den före detta tyske ministern och Die Zeit-redaktören Michael Naumann har tydligare än andra smulat sönder de grovpropagandistiska jämförelserna mellan Irak och Hitlers rike.

Om USA skulle vara intresserat av att främja demokrati i Mellanöstern vore det ju rimligt att verka för det statsskicket i i imperiets egna klientstater: Kuwait, Saudiarabien och Egypten.

Handel om kriget

Handel pågår nu om kriget. Sex länder, några av dem extremt fattiga, ska betalas för att formellt legitimera sönderbombandet av Irak. Brittiska Observer avslöjade i går hur säkerhetsrådets medlemsstater får sina e-mejl och telefonsamtal övervakade av USA:s spionapparat. Det är inte bara skandalöst utan visar att USA förödmjukar FN.

Till krigets kostnadskalkyl hör de mångmiljardbelopp USA lovat betala för rätten till militära baser i Turkiet, ännu utan säker framgång.

De samlade kostnaderna för USA-kriget ringas officiellt in till bortåt 2 000 miljarder kronor. (Säkert i underkant.)

USA:s redan gigantiska budgetunderskott växer till bortåt 4 000 miljarder kronor nästa år. Det redan svaga förtroendet för ekonomin undergrävs ytterligare.

Det ekonomiska vanvettet förenas sålunda med det politiska.

OS