ÅSIKT

Dags att rea ut Jas 39 Gripen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

4 mars 2003. Sverige har för många flygplan, stridsvagnar och ubåtar. Vår hypermoderna krigsmateriel, försvarets stolthet, är fortfarande utomordentligt effektiv och konkurrenskraftig. Men den behövs inte. Jasplan kan inte försvara oss mot morgondagens hot.

I försvarsberedningens rapport som regeringen får i dag avskrivs helt risken för att Sverige ska utsättas för ett väpnat angrepp från någon annan stat. I stället är det beredskapen för angrepp från kriminella ligor, sabotage- eller terroristgrupper som måste förbättras.

Hoten finns främst mot det civila samhället där sårbarheten är långt större än i det militära försvaret. Det är attacker mot våra it-system, datornät liksom kemiska sabotage, gas-angrepp, elsabotage och liknande som vi inte har resurser att möta.

Måste bantas snabbare

Det innebär att det militära försvaret måste bantas i snabbare takt än hittills. Det handlar om omstrukturering, modernisering och internationalisering, om detta är samstämmigheten stor.

Dagens rapport från försvarsberedningen är föga kontroversiell. De svåra avvägningarna kommer först i juni när kostymen för nästa försvarsperiod ska skräddarsys. Försvarsminister Leni Björklund har antytt att det nu kan vara dags för flyget och marinen att ta sin del av bantningarna. (I det förra försvarsbeslutet under flyggeneralen Owe Wiktorins tid som ÖB, fick armén ta stöten.)

Då närmar sig sanningens minut för vad Sverige ska göra med sitt överdimensionerade Jasprojekt. 204 plan beställdes för att försvara oss mot angrepp från det jättelika Sovjetunionen. Ett 80-tal plan återstår att leverera för sådär en miljard kronor styck. Lika mycket som de samlade försvarsutgifterna under två år! Sovjetunionen är borta, flygarmadan behövs inte. 100-150 plan är överflödiga. Att hålla dem i luften har vi inte råd med. Det är dags att avbeställa nya Jasplan och rea ut äldre plan, liksom även överflödiga ubåtar, stridsvagnar, bandvagnar och annan utrustning.

Uppgiften för försvarsberedningen är att banta sex miljarder i nästa försvarsbeslut, en beställning från miljöpartiet i regeringsuppgörelsen. Det blir tufft när försvaret samtidigt ska utveckla ett nytt dyrt nätverksbaserat försvar, uppbyggt på it, datorer och snabba kommunikationer.

Bygga upp nya resurser

Vid sidan av det ska den internationella insatsstyrkan finnas som kan rycka in omedelbart och också användas här hemma vid eventuella terrorattacker. Den ska kunna operera både offensivt i fredsframtvingande aktioner och fredsbevarande med civila insatser för samhälls- och infrastrukturuppbyggnad. Inte heller det någon billig historia.

Inför de nya hoten här hemma måste polis och militär börja samtränas och en rad olika myndigheter samverka och bygga upp nya och effektivare resurser inom ramen för Krisberedskapsmyndigheten.

Försvarsministern Leni Björk-lunds smekmånad lär snart vara över.

LA