ÅSIKT

Miljöpartiet i dåligt sällskap

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

5 MARS 2003. Det är bara drygt ett år tills den svenska arbetsmarknaden öppnas för medborgare från EU:s nya medlemsländer. En större öppenhet kommer både att berika Sverige och dem som väljer att söka arbete här.

Samtidigt är det naivt att föreställa sig att arbetskraftsinvandring inte skulle kunna skapa nya orättvisor.

Risken för lönedumping och sämre arbetsvillkor är uppenbar. Redan i dag leder svartarbete och kryphål i lagstiftningen till problem. De kommer inte att bli mindre för att den legala invandringen ökar.

Se över reglerna

Reglerna på den svenska arbetsmarknaden behöver ses över för att de ska fungera i en situation med växande arbetskraftsinvandring. Miljöpartiet lyfte i går diskussionen genom att presentera ett antal förslag för att öppna arbetsmarknaden.

Miljöpartiet vill genomföra en mycket långtgående avreglering. Flera av förslagen riskerar också att skapa en sammanblandning mellan asylpolitiken och arbetsmarknaden.

Ändå är utgångspunkten riktig. Den som kommer till Sverige för att arbeta ska inte tvingas acceptera villkor som är sämre än de som gäller för andra anställda. Kollektivavtal och likabehandling är oeftergivliga krav.

Ett märkligt val

De borde kunna tjäna som avstamp för en diskussion mellan de krafter som vill bevara rimliga villkor på svensk arbetsmarknad. I första hand fackföreningsrörelsen och de politiska partierna från folkpartiet och vänssterut.

Det är märkligt att miljöpartiet väljer att söka samarbete högerut, bland annat med moderaterna.

Ett parti som vill avskaffa kollektivavtalen och upphäva anställningsskyddet.

Miljöpartiet må ha aldrig så goda avsikter. När det gäller arbetslivsfrågor tycks de grönas förmåga att välja dåligt sällskap vara osviklig.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM