ÅSIKT

Ekonomin måste få mer stimulans

Foto: LASSE ALLARD
Göran Persson och Bosse Ringholm borde satsa på att stärka sysselsättningen och välfärden i stället för att spara.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Arbetslösheten stiger, varslen blir fler, de lediga jobben färre. Det finns inget farligare än trendmässigt växande arbetslöshet. Då riskerar utvecklingen att gå förfärande snabbt utför.

Regeringens mål om fyra procents öppen arbetslöshet är spräckt, arbetslösheten ligger runt fem procent. Sysselsättningsmålet att 80 procent av befolkningen ska vara sysselsatt 2004 tror inte ens finansministern längre på.

Ekonomisk rädsla ökar

I takt med att arbetslösheten växer ökar oron hos medborgarna. Också de som inte berörs direkt blir osäkra. Hushållen sparar. Företagen väntar med investeringarna. Efterfrågan krymper, jobben blir färre. Statens utgifter för arbetslösheten växer samtidigt som skatteintäkterna minskar. Det är den situationen som nu hotar svensk ekonomi. Det är därför Riksbanken och regeringen måste agera.

Reporäntan ligger på 3,75 procent, 1,25 procentenheter högre än Europeiska centralbankens. Det gör företagens investeringar för dyra och hushållens lån till bostäder och kapitalvaror alldeles för höga. Det är Riksbankens och penningpolitikens uppgift och förbaskade skyldighet att stimulera ekonomin i dagens konjunkturläge!

Regeringen har sitt ansvar. ”Det är fel att strama åt nu. Regeringen borde sänka skatter och öka utgifterna för att stimulera ekonomin”, sa Konjunkturinstitutets chef Ingemar Hansson som en kommentar till regeringens besked att den vill spara 10 miljarder. Hansson är inte känd som en man som brukar ha spenderbyxorna på för offentliga utgifter.

Stabil – men på låg nivå

Tidigare har Lars Calmfors, nestor bland nationalekonomerna och regeringens EMU-utredare, uttalat att ”är det någon gång regeringen borde tillåta sig att spräcka utgiftstaket så är det nu”.

Svensk ekonomi är inte i kris. Den är stabil men på för låg nivå. Statsfinanserna är starka, en optimistisk Göran Persson tror på överskott också i år men vill ändå spara 10 miljarder för att budgettaket inte ska spräckas.

Det är fel metod. Varför gör inte Göran Persson och Bosse Ringholm nu det som de är beredda att göra i framtiden både om vi går med i EMU eller inte: använder reserver, överskott, för att stärka sysselsättningen och välfärden?

En vitamininjektion

Konjunkturen behöver en vitamininjektion. Använd överskottet eller, om det behövs, låna till offensiva investeringar i infrastruktur och de krisdrabbade it- och telekombranscherna. Bredbandsutbyggnad, 3 G-investeringar och ökade forskningsanslag är inte utgifter. Det är investeringar i jobb och framtida skatteinkomster.

Lyfter regeringen bort en del investeringar och kostnader för ohälsan från budgettaket, finns utrymme att uppfylla vallöftena om höjda tak i sjuk- och föräldraförsäkringen, att göra större Amssatsningar på utbildning, bland annat för invandrare och flyktingar.

Så kan arbetslösheten hejdas och Sverige stå bättre rustat när högkonjunkturen en dag kommer.

LA