ÅSIKT

Det är långt kvar till 100 procent

Miljonregnet över Treschow visar hur den manliga makteliten belönar sig

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hur okänsligt och omodernt beter sig egentligen den manliga makteliten? Just när Aftonbladets artikelserie ”100 procent” om skillnaderna mellan kvinnliga och manliga löner väcker uppmärksamhet och berättigad indignation väljer krisföretaget Ericsson att ge elva miljoner kronor i ”övertidslön” åt ordföranden Michael Treschow.

Ericsson vägrade svara

Så liten känsla för och insikt om rättvisa har alltså ledningen för det nerkörda företaget. I Aftonbladets enkät om jämställdhetsarbetet inne i företagen är Ericsson ett av de företag som vägrar svara. Till den styrelse där det i dag finns en kvinna har Ericsson valt att nominera två män.

Sådana fasoner kan stå Ericsson dyrt. Signalen till omvärlden är att Ericsson är ett företag för män.

Aftonbladets artikelserie har blottlagt löneorättvisorna. Omräknat i heltidslöner har kvinnor i genomsnitt bara 82 procent av de löner män har. I verkligheten är skillnaderna ännu större eftersom fler kvinnor än män arbetar deltid.

I de flesta yrken har kvinnor också lägre löner än männen. Detsamma gäller om vi väljer att titta på arbetsmarknadens sektorer. Störst är skillnaden inom landstingen där kvinnorna i genomsnitt har 29 procent lägre löner än männen. Minst skillnad, 10 procent, är det i den vanliga kommunala verksamheten.

Löneklyftorna mellan män och kvinnor handlar till stor del om yrkesval, avvägningen mellan karriären och privatlivet, och om arbetsfördelningen i familjen. De flesta, både män och kvinnor, upplever säkert att de gjort dessa val utan att påverkas av samhällets attityder eller förväntningar.

Det är först när helhetsbilden framträder som det blir tydligt hur starkt våra val är präglade av genusordningen, könsrollerna. Ericssons jättelika ersättning till den manliga ordföranden samtidigt som tiotusentals kvinnor och män sparkas från företaget är ett exempel.

Kvinnligt värderas lägre

Samhället är inte bara uppdelat i manligt och kvinnligt. Det som betraktas som kvinnligt värderas också lägre. Därför måste till exempel fackförbundet Kommunal kämpa för löner som motsvarar verkstadsarbetarnas och därför stiger unga mäns löner när de får barn medan deras flickvänners löneutveckling avstannar. Det är långt kvar till jämställdhet och rättvisa löner.

IP