ÅSIKT

Oansvarigt vänta med nedläggning

Att ständigt skjuta upp avvecklingen skapar bara mer osäkerhet.

Foto: KRISTER HANSSON
BARSEBÄCK Kärnkraftverket i Barsebäck ligger i en storstadsregion med över två miljoner invånare. Både skåningar och Köpenhamnsbor har goda skäl att vara oroade.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ännu en gång sviktar regeringen i kärnkraftsfrågan. Det första aggregatet i Barsebäck togs ur drift 1999. Regeringen har tidigare sagt att 2003 är en möjlig tidpunkt för att stänga den andra reaktorn.

Men nu vill näringsminister Leif Pagrotsky åter skjuta upp avvecklingen. ”Jag hoppas att vi med centern och vänsterpartiet nu kommer fram till en lösning där statens förhandlare Bo Bylund får i uppdrag att också lyfta in frågorna kring stängningen av Barsebäck 2 i sitt uppdrag”, sa han i går vid Energitinget i Eskilstuna.

Två miljoner i närområdet

Pagrotskys linje är olycklig. Barsebäck skiljer sig på en avgörande punkt från övriga reaktorer. Kärnkraftverket ligger i en storstadsregion med över två miljoner invånare. Både skåningar och Köpenhamnsbor har goda skäl att vara oroade över effekterna vid ett haveri. Det går inte att förutse alla säkerhetsproblem och skydda sig mot dem. Det visar olyckorna i Harrisburg och Tjernobyl, otaliga incidenter därefter, liksom diskussionen om terrorhot sedan 11 september.

Flera remissinstanser har hänvisat till effektbrist och höga elpriser som skäl för att vänta med avvecklingen. Argumenten håller inte. Risken för strömavbrott hänger samman med en ogenomtänkt avreglering av elmarknaden, där inte någon fått ansvaret för att kraften räcker. De höga priserna beror till väsentlig del på att Vattenfall, Fortum och Sydkraft dominerar elförsörjningen. Att behålla Barsebäck löser inte de problemen.

Oacceptabel fara

Bo Bylund menar själv att hans arbete kommer att ta tid. De nuvarande direktiven till Bylund talar dessutom om att förhandlaren bör värna företagsekonomin. Det lär inte bidra till en snabb utfasning.

Under tiden utsätts människorna i reaktorns omgivning för en oacceptabel fara. Att skjuta upp stängningen undergräver dessutom trovärdigheten för statsminister Göran Perssons omställning av energisystemet. Resultatet blir att kraftföretagen dröjer ytterligare med investeringar i förnybar energi och effektivare elanvändning.

Fart på utvecklingen

Leif Pagrotsky har fortfarande chansen att ge energipolitiken en ny start efter år av förvirring. Det behövs en rejäl statlig satsning på upphandling av elsnål teknik, ökade rättigheter för konsumenterna gentemot kraftbolagen och bättre stöd till förnybar el. Sverige måste driva på EU:s arbete för effektivare energianvändning. Framför allt krävs en tydlig markering från regeringen att kärnkraften inte har någon framtid.

Att ständigt skjuta upp avvecklingen skapar bara mer osäkerhet. Det är nödvändigt med en tydlig och snar tidtabell för stängningen av Barsebäck. Att låta driften fortsätta vid en reaktor med ett så farligt läge är synnerligen oansvarigt.

ME