ÅSIKT

Klantig kamp mot ohälsan

Regeringen ser alltså ut att vara på väg mot ännu ett snöpligt nederlag i sjukförsäkringsfrågan

Foto: PETER KJELLERÅS
Regeringen och arbetslivsminister Hans Karlsson ser ut att vara på väg mot ännu ett snöpligt nederlag i sjukförsäkringsfrågan. Det är slutsatsen av det förslag som nu gått ut på snabbremiss.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag presenterar regeringen sin proposition för att komma till rätta med ohälsan. Den känsligaste frågan, vem som ska betala för sjukfrånvaron, finns dock inte med. Den ligger i stället ute på en supersnabb remissrunda.

I måndags skickade regeringen ut ännu ett förslag i den segslitna frågan. Remisstiden går ut nästa fredag.

Regeringen har redan en gång tvingats till en neslig reträtt i frågan. Tanken på ett speciellt system för de offentliga arbetsgivarna ratades av alla, till och med den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Det nya förslaget omfattar därför både den privata och offentliga arbetsmarknaden. I korthet går det ut på att arbetsgivare, mot kompensation, tar över en fjärdedel av sjuklönekostnaderna.

Så långt ansluter sig regeringen till det förslag som kom fram i de så kallade trepartssamtalen. Slutsatserna hade då stöd från de tre fackliga centralorganisationerna. Arbetsgivarna protesterade visserligen, men en samlad facklig front är ett starkt argument.

Genom att arbetsgivaren själv kan påverka kostnaderna för ohälsan skulle intresset för arbetsmiljöarbete förstärkas, så var tanken.

Regeringen lyckas bara följa resonemanget halvvägs. Frågan förs nu åter in i en återvändsgränd. I det förslag som skickats ut på remiss saknas två viktiga punkter.

Regeringen föreslår inte att den arbetsgivare som lyckas ordna ett deltidsarbete ska få sänkt avgift. Det föreslås inte någon kontrollstation där rehabiliteringsarbetet ska prövas.

Det finns kort sagt inga direkta möjligheter för arbetsgivaren att själv vara med och påverka sina kostnader. Ändå var det just detta systemet skulle leda till.

Som förslaget ser ut i dag kan det knappast få stöd av de fackliga organisationerna. Kritiken från arbetsgivarorganisationerna kommer att fortsätta, och i riksdagen riskerar förslaget att röstas ner.

Vänsterpartiet och miljöpartiet har båda, med lite olika motiv, avvisat systemet. Kritik från arbetsmarknadens parter lär inte få dem att byta åsikt.

Regeringen ser alltså ut att vara på väg mot ännu ett snöpligt nederlag i sjukförsäkringsfrågan. Det vore ett enastående exempel på politisk valhänthet. I synnerhet som förutsättningarna varit ganska goda.

I trepartssamtalens förslag finns en konkret modell för hur arbetsgivare ska stimuleras att medverka till en minskad heltidssjukskrivning och att ta sitt rehabiliteringsansvar på allvar. Det är svårt att förstå varför regeringen gång på gång lägger fram sämre förslag.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM