ÅSIKT

Världspolisen går till attack

När bomberna slagit sönder Irak och krossat Saddam kommer den amerikanska militären att dirigeras mot nya mål

Foto: GETTY IMAGES
Styr med våld USA:s ideologi, som den definieras av presidenten, är den bästa för hela världen. Bushs supermakt betraktar sig som ett välmenande imperium.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

USA:s krigsmaskin vräker bomber över Irak, ett fattigt land där hälften av befolkningen är under arton år.

Massförstörelsevapnen kräver miljardutgifter varje dag.

Bushadministrationen har råd. Däremot räckte inte pengarna till att ge de fattigaste länderna rätt till billig medicin. USA sa nej till världshandelsorganisationen.

Kriget mot Irak har förstås vidare syften än att krossa en blodig diktator.

Ny världsordning

Den konservativa USA-regeringen vill upprätta en ny världsordning. Den är skriven av presidenten närstående män som Dick Cheney och Richard Perle, den ene oljehandlare, den andra vapenförsäljare.

USA har som unik världsmakt rätt, rentav skyldighet, att styra världen.

USA:s ideologi, som den definieras av presidenten, är den bästa för hela världen. Bushs supermakt betraktar sig som ett välmenande imperium.

Den som inte är med oss är emot oss, sa Bush för att bekräfta sin nations civiliserande och messianska uppgift. Motståndare kan bekämpas med militärmakt.

USA representerar krigsguden Mars medan Europa symboliseras av kärleksgudinnan Venus, som Bushideologen Robert Kagan uttrycker saken: Den handfasta realistiska styrkan mot den välmenande tron på individen och hennes rättigheter.

Försvarsministern Rumsfeld, en karikatyr av Mars-gestalter, kollektivansluter ”det nya Europa” till den nykonservativa världsuppfattningen. Givetvis finns Storbritannien, som även med den snävaste räkning är 300 år, med bland de nya. Fast en kritisk brittisk folkmajoritet skriver in sig i det gamla Europas krigsopposition. För Bushideologerna spelar det ingen roll. Som de säger: Vi behöver inte Europa. Och inte FN. Den institutionen nämns aldrig i de nykonservativa bekännelseskrifterna.

De institutioner och allianser som bar upp den internationella rättsordningen är på väg att slås ut.

Mot nya mål

När bomberna slagit sönder Irak och krossat Saddam kommer den amerikanska militären att dirigeras mot nya mål: Nordkorea, Iran, kanske Syrien och Libyen. Mellanöstern ska byggas om. Genom bomber ska demokratin sprida sig över regionen. Oklart om det gäller de arabiska diktaturer USA länge subventionerat. Israels ockupationspolitik lämnas i huvudsak orörd, dess kärnvapen likaså.

Bushideologer som Condoleezza Rice har talat med förakt om nationsbygge, alltså omvärldens ansvar för att söndersargade länder ska återuppbyggas.

Robert Kagans regel gäller: USA lagar maten. Europa sköter disken.

Irak kan följaktligen vänta sig en amerikansk militär som guvernör eller prokonsul. Amerikanska bolag har redan fått kontrakt på återuppbyggnad och olja. FN och EU får stå för finanserna. Sådan är det nya imperiets världsordning.

OS

ARTIKELN HANDLAR OM