ÅSIKT

Kriget om opinionen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: URBAN ANDERSSON
FOLKLIGT MOTSTÅND Demonstrationerna i går visade tydligt att USA:s propagandamaskin har sina begränsningar. När människor tänker själva kan inte krig beskrivas som fred.

23 MARS 2003. George W Bush hävdar att USA tar sitt ansvar för att sprida fred och frihet. Det låter lite som George Orwells 1984. Saddam Hussein å sin sida kallar de anfallande arméerna otrogna och ondsinta.

Båda har gud på sin sida.

Konflikten utspelar sig inte bara i den irakiska öknen, utan lika mycket på världens tv-skärmar.

I sin lilla bok ”Tankelivets frigörelse” från 1934 skriver folkbildningslegenden Alf Ahlberg att ”det icke finnes någon stark makt i det moderna samhället, som icke ytterst måste stödja sig på massorna och massopinioner”.

Propagandan viktig

Ett nyhetsbrev från totalförsvarets forskningsinstitut beskriver propagandans betydelse för dagens krig. Kampen om åsikterna kommer att bli minst lika viktig som uppgörelserna på slagfältet.

För det nya imperiet räcker det inte att segra i Bagdad. Om kriget innebär att världens opinioner vänts mot USA är priset för högt.

Ahlberg varnade för att den allmänna opinionen kan manipuleras, den uppstår inte av sig själv. Opinionen är ofta resultatet av meningsmakande, eller opinionsbildning som vi skulle säga idag. Han skriver det i en tid när despotin växte sig stark i Europa, med propagandan som stöd. Tesen står sig dock väl idag när informationen blivit en del av krigföringen.

Ska demoralisera

Målen för det psykologiska kriget är uppenbara. I USA måste opinionen vinnas för kriget. Propagandan ska också demoralisera befolkningen i Irak och få människorna i dess grannländer att acceptera den amerikanska närvaron. Till sist ska opinionen i andra länder, vi, vinnas för en ny Amerikadominerad världsordning.

Medlen är också kända. Motståndaren måste demoniseras. Kriget vänder sig mot regimen, inte mot ett folk eller en religion påstod försvarsminister Rumsfeld i torsdags. Kriget mot Saddam, hur många gånger har vi inte hört det de senaste veckorna?

Krigföringen måste framstå som rättfärdig, ”ren” och effektiv. I propagandans värld förs kriget med smarta bomber och drabbar varken civilbefolkningen eller de egna trupperna.

Naturligtvis gör den irakiska regimens propaganda vad den kan för att sprida motsatt historia. I vår del av världen har den dock knappast någon möjlighet att få fäste.

Det får däremot det amerikanska meningsmakandet. I USA tror en majoritet idag att Irak har ett nära samband med al- Qaida, något som aldrig kunnat styrkas. Här hemma hör vi nu ledande svenska politiker skylla kriget på Frankrike och nyhetsrapporteringen begränsas i praktiken av den amerikanska arméns intressen.

Folkligt motstånd

De tiotusentals demonstranter som i går gav uttryck för det folkliga motståndet visar dock propagandans begränsningar. När människor tänker själva kan inte krig beskrivas som fred eller ockupation som befrielse. Ahlberg hade varit nöjd.

IP