ÅSIKT

Ohälsan hanteras på ett obegripligt sätt

Regeringen riskerar ännu ett nederlag i en av valets stora frågor.

Foto: PETER KNOPP
Sture Nordh, TCO: Regeringens senaste förslag om sjuklön går inte att genomföra.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

För drygt en vecka sedan skickade regeringen ut det senaste förslaget i den segslitna frågan om sjuklönen. Förslaget går ut på att alla arbetsgivare ska betala en fjärdedel av sjukersättningen. Snabb-remissen är ett försök att i sista sekunden rädda frågan efter regeringens tidigare misslyckande.

Under de så kallade trepartssamtalen under ledning av Kenth Pettersson lanserades idéer om att gynna arbetsgivare som klarar att skapa deltidsarbeten eller rehabiliteringsplaner. Av dessa finns inte ett spår i regeringens förslag.

Remisstiden är rekordkort. Förslaget måste vara klart till vårbudgeten. På fredag ska de utvalda remissinstanserna lämna sina svar.

Redan nu står det dock klart att arbetsmarknadens parter kommer att avvisa förslaget. De privata arbetsgivarna är principiella motståndare till alla förslag som ger enskilda arbetsgivare ett större ansvar för sjukfrånvaron.

Nu har regeringen dock också lyckats reta upp de fackliga organisationerna. Enligt TCO:s ordförande Sture Nordh går förslaget inte att genomföra. Saco och LO är inte mindre upprörda.

Facken har från början varit tveksamma till att ge arbetsgivarna större ansvar för sjukskrivningskostnaderna. Risken är stor att det ska bli än svårare för den som riskerar att bli sjuk att få ett arbete. Det skulle kunna drabba dem som tidigare varit långtidssjuka eller har ett handikapp.

Ändå ställde sig de fackliga organisationerna bakom slutsatserna från trepartssamtalen. Genom att den enskilda arbetsgivaren skulle få stora möjligheter att sänka sina kostnader genom ett effektivt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete hoppades facken att resultatet skulle bli mindre utslagning.

Nu avstår regeringen från att lägga just dessa delar av förslaget.

Därmed riskerar arbetslivsminister Hans Karlsson och finansminister Bosse Ringholm ännu ett svidande nederlag i frågan om sjuklönen. Redan tidigare har regeringens samarbetspartier varit skeptiska till förslaget. En samlad kritik från arbetsmarknadens parter lär inte mildra skepsisen. Det är inte heller omöjligt att socialdemokraterna i riksdagen gör tummen ner för förslaget.

På kort sikt innebär regeringens handläggning av frågan om sjuklön att kraven på besparingar i budgeten växer. På lite längre att arbetet mot ohälsan försenas samtidigt som relationen till arbetsmarknadens parter försämras. Dessutom riskerar regeringen ännu ett nederlag i en av valets stora frågor. Det är helt enkelt obegripligt.

IP