ÅSIKT

En arbetsmarknad som diskriminerar

Tyvärr tvekar många företag fortfarande att rekrytera medarbetare med utländsk bakgrund

Foto: RIKARD LAVING
BRINNANDE BUDSKAP Raderna från Latin Kings skiva ”Mitt kvarter” är fortfarande aktuella. ”En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvalitéer att göra.”
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Arbetsmarknaden fungerar inte etniskt neutralt. Den ska ju rekrytera efter kompetens men gör inte det, utan fungerar som en sorteringsmaskin.”

Integrationsverkets generaldirektör Andreas Carlgren talade klarspråk när han nyligen presenterade Rapport Integration 2002. Sverige är ett land där människor med utländsk bakgrund systematiskt missgynnas.

Skrämmande slöseri

Verkets genomgång av drygt 400 studier visar diskrimineringen på svensk arbetsmarknad. Ett utländskt klingande namn gör det betydligt svårare att få jobb. Drygt 61 procent av utrikesfödda har ett arbete, jämfört med knappt 76 procent av dem som är födda i Sverige. Detta i en tid av arbetskraftsbrist på viktiga områden. Siffrorna bör inte skymma att många med utländsk bakgrund klarar sig utmärkt i Sverige. Ändå visar statistiken ett skrämmande slöseri med mänskliga resurser.

De politiska skillnaderna var tydliga när riksdagen i veckan debatterade socialförsäkringsutskottets betänkande om integrationspolitiken. Det går en djup klyfta mellan de partier som ser den strukturella diskrimineringen som ett grundproblem i det svenska samhället och de som blundar eller endast talar pliktskyldigast om den.

På ena sidan finns s, v, mp och c. I veckans debatt argumenterade socialdemokraten Luciano Astudillo för en skarpare fördelningspolitik och förslaget om en vidgad antidiskrimineringslag. Centerns Birgitta Carlsson ville ”undanröja diskriminerande strukturer”. Även vänsterpartiet och miljöpartiet tog upp det systematiska missgynnandet av invandrare.

Goda exempel

På andra sidan står moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. Marknadslösningar och valfrihet ska ge individen större chanser.

Negativ särbehandling erkänns då och då som ett problem, men partierna vill inte se kopplingen till

samhällets maktstrukturer.

Luciano Astudillo nämnde några goda exempel i debatten. Volvo Personvagnar och Ikea har insett mångfaldens värde, liksom Malmö kommun. Tyvärr tvekar många företag fortfarande att rekrytera medarbetare med utländsk bakgrund.

Rikare företag

Aktiva insatser för att förebygga diskriminering är både ett lagkrav och ett sätt att göra företagen rikare. Antidiskrimineringsklausuler i offentlig upphandling är en viktig väg, liksom en bredare debatt om varför invandrare missgynnas.

På skivan ”Mitt kvarter” har Botkyrkagruppen Latin Kings tagit med ett tal av Olof Palme. Orden är från 1965, budskapet brännande aktuellt:

”En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvalitéer att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde.”

ME