ÅSIKT

Arbetarna som blev hårdvaluta

När kasino-ekonomin fallit sönder finns tillväxten och framtiden i den kvalificerade industrin

Foto: Roger Lundberg
Glänsande kompetens Alstom i Finspång har kallats framtidens industri, med en kunskap och organisation som ligger tio år före. Varje turbin har 20 000 detaljer. Montörer som Tor-Björn Öhr vet var alla ska sitta.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

3 APRIL 2003. I Finspång finns Sveriges kanske mest sålda arbetare. För fjärde gången på kort tid är de 2000 anställda vid Alstom på väg att få nya ägare. Produkterna och personalens kunskap är hårdvaluta för penningstarka köpare.

Det klassiska företaget ägdes från början av Stal, innan det övertogs av Asea. Det övergick till ABB och blev sedan delägt av fransmän. För några år sedan såldes det helt ut av ABB till Alstom. Det är en av många hårt kritiserade affärer från Percy Barnevik och kompani. Nu säljer alltså även det ekonomiskt trängda Alstom.

Knep order för 3,5 miljarder

Fabriken i Finspång är inte bara lönsam, den är under högkonjunkturer rejält vinstgivande. Här tillverkas avancerade industri- och gasturbiner. För ett år sedan knep man en order värd 3,5 miljarder kronor.

Det är en uppvisning av svensk yrkeskunskap. Varje turbin innehåller 20 000 olika detaljer. Montörerna som bygger turbinerna från början till slut vet var varje detalj ska sitta.

Framgångarna vilar på lagspel. I Finspång har yrkesgränser suddats ut. Civilingenjörer och metallarbetare finns sida vid sida. Ingen kan säga var den enes uppgifter börjar och den andres tar vid. Kompetensen är nedärvd. I Finspång stod under 1500-talet svensk industris vagga.

Satsade på att bli världsbäst

Vad som skiljer Finspång från andra orter är att företaget och dess anställda redan under 1970-talet investerade i kompetensutveckling och lagarbete. Målsättningen är att inte bara vara bäst på orten. I en global konkurrens handlar det om att vara bäst i världen.

Hur internationaliseringen sliter i svenska bruks- och industrisamhällen finns många bevis för. När en handfull köpare står i kö för att överta anläggningarna i Finspång och Ludvika visar det att yrkeskompetensen, med en utvecklad lojalitet och tradition, är begärlig. När kasinoekonomin och finansbubblan fallit sönder finns tillväxten och framtiden i en avancerad industriproduktion. Kravet växer att även anställda i andra industrier får använda 10 procent av arbetstiden till kunskapsutveckling och livslångt lärande.

Glänsande varumärke

Det hade varit en styrka för svensk industri om Wallenbergsfärens maktbolag Investor kunnat köpa tillbaka guldägget i Finspång. Men de ekonomiska musklerna är svaga. ABB har utvecklats till ett generöst pensionsbolag för dess direktörer i stället för att vidareförädla den kompetens av världsklass som turbinarbetarna i Finspång gjort till ett glänsande varumärke.

RJ