ÅSIKT

Lär av London om bilavgifter

Det går inte att bygga bort trängseln med nya kringfartsleder.

Foto: ROLF PETTERSON
UTAN AVGIFTER – FORTSATTA KÖER Bilavgifterna i London blev en stor framgång. Länets kommuner bör välja en mer konstruktiv linje än hittills när de ikväll diskuterar trängselavgifter med Stockholms stad.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

3 APRIL 2003. Trafiken i centrala London har minskat med närmare 20 procent och det går dubbelt så fort att komma fram. De brittiska trängselavgifterna beskrivs som en succé. Opinionsmätningar visar att en stor majoritet av Londonborna är positiva. Farhågorna om tekniska problem har kommit på skam.

Nu börjar det också klarna hur försöket i Stockholm ska se ut. Stadsledningskontoret finslipar sin plan för genomförandet. Sannolikt kommer avgiften att variera över dygnet, med högst avgift när köerna är som värst. Så hoppas majoriteten i Stadshuset styra resorna till andra tider, då trafiken flyter lättare.

Irritationen är berättigad

I kväll ska Stockholm stad informera övriga berörda kommuner om planerna. Det lär inte bli någon myskväll. Visserligen har inte Solnas Anders Gustâv fått med sig alla kranskommuner i den moderatledda Vägrarfronten. Men även socialdemokratiska kommunalråd är kritiska.

Irritationen över det sätt som uppgörelsen kom till är berättigad. Socialdemokraterna i länet hade inte mycket att säga till om när partiledningen och Annika Billström gjorde upp med miljöpartiet.

Ändå vore det klokt med en mer konstruktiv inställning än hittills. Stockholmsregionen har ett akut behov av bättre kollektivtrafik. Visst borde staten satsa betydligt mer på storstäderna när trafikens infrastruktur ska byggas ut. Men det är orealistiskt att tro att riksdagen skulle avsätta tillräckliga belopp för att klara alla Stockholms behov. Det behövs andra finansieringsformer och trängselavgifter är en viktig sådan möjlighet. Kranskommunerna bör ägna större möda åt hur intäkterna från försöket kan användas till förbättringar av bussar och pendeltåg.

De bilister som pendlar in till stan tjänar på färre köer. Flera utredningar visar att det inte går att bygga bort trängseln med nya kringfartsleder. Ett väl utformat avgiftssystem kan däremot ge snabba förbättringar.

Hittills har kranskommunerna främst riktat sina krav till Annika Billström i Stockholms stadshus. Men Billström är låst av uppgörelsen med miljöpartiet och har föga förhandlingsutrymme.

Situationen är ohållbar

Länets politiker borde snarare ställa krav på regeringen. Finansminister Bosse Ringholm och kommunikationsminister Ulrica Messing kan bidra till en bättre Stockholmstrafik genom att tidigarelägga satsningar på pendeltåg och bussar. Det är rimligt att staten tar sin del av ansvaret för det försök som Ringholm varit med att förhandla fram.

Utan avgifter fortsätter köerna. Situationen är ohållbar både för pendlarna och för miljön. Politikerna i länets kommuner bör se möjligheterna i försöket med trängselavgifter, inte bara problemen.

ME