ÅSIKT

Leijonborg och Persson har fel

LO:s beslut kan avgöra EMU-folkomröstningen

Foto: AFTONBLADET BILD
FÖRDEL NEJ-SIDAN? Det blir inget ja till euron från LO. Statsminister Göran Persson och folkpartiledaren Lars Leijonborg kan ha räknat fel och det kan avgöra folkomröstningen i höst.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LO kommer inte att ta ställning i den kommande folkomröstningen om euron.

De senaste veckorna har socialdemokraternas och LO:s gemensamma arbetsgrupp alltmer desperat försökt komma överens om hur den ekonomiska stabiliteten ska försvaras inom EMU.

Gruppen har uppnått resultat. I dag finns en bred opinion inom socialdemokratin och mittenpartierna som inser att statens finanser behöver stärkas om Sverige ska överge kronan.

Men när det kom till den avgörande punkten, de krav LO på sin senaste kongress ställde för att säga ja, har gruppen misslyckats. I frågan om buffertfonder eller motsvarande har det inte gått att komma fram till en gemensam lösning.

Tidsfristen är slut

På måndag måste LO:s styrelse fatta sitt beslut, och redan på tisdag går handlingarna ut till det representantskap som fastställer LO:s linje. Tidsfristen är helt enkelt slut.

Det har gått två och ett halvt år sedan LO-kongressen fattade sitt beslut. Drygt ett år senare förordade den socialdemokratiska kongressen ett inträde när tiden var mogen. Det var den enligt socialdemokraternas partistyrelse i oktober förra året, alltså för snart ett halvår sedan. En månad senare tillsattes socialdemokraternas och LO:s gemensamma arbetsgrupp.

Villig att gå långt

Förutsättningarna för att arbetarrörelsen skulle kunna uppträda samstämmigt i eurofrågan har alltså varit kända länge. När det trots det inte går att komma fram till en gemensam kompromiss brukar det i politiska sammanhang bara tyda på en sak: bristande intresse.

LO-ledningen har av allt att döma varit villig att gå långt för att hitta en teknisk lösning som motsvarar buffertfonderna. Styrelsen har däremot inte kunnat överge det kongressbeslut den är satt att förvalta. Det kan inte ha överraskat Bosse Ringholm eller Göran Persson.

Slutsatsen kan alltså bara bli att socialdemokratin med öppna ögon avstår från LO:s stöd i folkomröstningen.

– Vi är överens om att inte vara överens, förklarade Göran Persson igår. Det är en enorm chanstagning.

Kan avgöra omröstningen

Med sitt stöd hade LO inte bara tillfört kampanjen organisatoriska resurser utan framför allt trovärdighet när det gäller rättvise- och trygghetsfrågor. När fackets krav avvisats kommer det att innebära stora svårigheter att övertyga redan negativa LO-medlemmar.

Resultatet kan komma att avgöra folkomröstningen, till nej-sidans fördel.

I så fall har inte bara Göran Persson räknat rejält fel utan också Lars Leijonborg som genom att förvandla frågan om buffertfonder till ren partitaktik skapat dagens politiska läge.

LO kommer att fatta det definitiva beslutet vid sitt representantskap den 22 april. Socialdemokratin och de övriga ja-partierna har fortfarande chansen bevisa att de tar löntagarnas oro på allvar.

IP