ÅSIKT

Fortum har råd att satsa på miljön

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Finnes: Nytt miljöprogram. Sökes: Kallduschare.” Affischkampanjen i Stockholm ska väcka intresse för kommunens miljöstrategi, som fullmäktige klubbade igenom 17 februari.

Miljömålen är högt ställda, trots alla strykningar och manglingar i de långdragna förhandlingarna.

Ta energin till exempel. Vår värme och el svarar för huvuddelen av koldioxidutsläppen, som påverkar klimatet. Nu vill kommunfullmäktige att minst 80 procent av bränslet som används till fjärrvärme ska vara förnybart.

Stockholms stad har varit ett gott föredöme i ansträngningarna att minska energisektorns miljöpåverkan. Det kommunala bolaget Birka Energi blev det första energiföretaget i världen med ett miljöledningssystem. Vd:n Tomas Bruce nominerades till pris för Utmärkt miljöledarskap.

Hur står det till med de ambitionerna i dag? Förra mandatperioden drev den borgerliga majoriteten igenom en försäljning av Birka Energi.

Finska energijätten Fortum tog över hela elkraften och halva fjärrvärmen. Dåvarande oppositionsrådet Annika Billström (s) rasade: ”Moderaterna väljer att privatisera en av stockholmarnas viktigaste tillgångar för att finansiera skattesänkningar för de välbeställda.”

Socialdemokraterna kritiserade att staden till och med gav Fortum ett lån på 2 miljarder kronor. Miljön var ett ytterligare orosmoment. ”Vi befarar att miljöarbetet kan komma i andra hand”, varnade Billström. Nu ställs den nya majoriteten på prov. Ännu äger Stockholms stad hälften av fjärrvärmebolaget.

I dag ska styrelsen diskutera vad stans nya miljöprogram innebär för verksamheten. Vad krävs till exempel för att nå det högt satta målet om förnybar energi? Hur ska de stora mängderna biobränsle transporteras och lagras? Hur mycket får kalaset kosta?

Det nya bolaget heter ”Fortum Värme samägt med Stockholm stad”. Redan i namnet syns den inbyggda motsättningen. Är de finska ägarna lika intresserade som kommunen av att investera i en god Stockholmsmiljö?

Fortum borde ha råd. Förra året gjorde koncernen en vinst på drygt 9 miljarder kronor. Företaget säger sig ha höga miljöambitioner.

Men efter ägarförändringen i fjärrvärmebolaget har det dykt upp idéer om att spara pengar genom att använda olja med högre svavelhalt. Stadens representanter i styrelsen gick emot planerna, eftersom de skulle leda till högre utsläpp. Uppvärmningen av Stockholm står redan för mer än 90 procent av de försurande svaveloxiderna.

Nu ska kommunens miljöprogram möta verklighetens ekonomiska kalkyler. Då kan konflikten mellan kortsiktiga avkastningskrav och bra Stockholmsluft ställas på sin spets. Hur hårt är stadens representanter beredda att driva miljömålen?

– Det är min ambition som vice ordförande att vi ska ha precis samma höga miljöprofil som Birka Energi, säger Börje Berglund (s) som är en av kommunens företrädare i styrelsen.

Det låter hoppfullt.

Trovärdigheten för det nya miljöprogrammet hänger på att Börje Berglund och hans kollegor också kan övertyga de finska ägarna.

Mats Engström

ARTIKELN HANDLAR OM