ÅSIKT

Krigets första offer är alltid människor

Foto: AP
Mängder med civila dör till följd av kriget i Irak. Internationella Röda korset vittnar om överbelamrade sjukhus där läkare tvingas operera utan någon som helst bedövning, brist på mat samt brist på mediciner.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

USA-alliansens folkrättsvidriga krig mot Irak pågår för fullt. De senaste dagarnas upptrappning med belägringen av Basra och Bagdad tolkas som att kriget snart är vunnet av de allierade. Få kan betvivla den amerikansk-brittiska militära överlägsenheten. Det stora hot mot världsfreden som Irak påståtts vara har hittills visat sig vara en skrivbordsprodukt hos hökarna i Washington snarare än något med verkligheten överensstämmande.

Ingen vet hur lång tid kriget kommer att ta. Var finns Saddam Hussein? Vad händer i norra Irak med spänningarna mellan kurder och turkar? Finns det massförstörelsevapen – varför har Irakregimen inte använt dessa i så fall? Det dunkla syftet med kriget visar sig än mer dunkelt. I propagandan handlar det om att ”befria irakierna” men än så länge har de jublande massorna inte infunnit sig.

Framför allt vet ingen hur freden kommer att se ut. Konflikten mellan USA och FN är uppenbar, även om Storbritanniens Tony Blair försöker överbrygga klyftan mellan världssamfundet och krigsalliansen. Risken är att hela Mellanöstern destabiliseras och att våldsutvecklingen eskalerar. Vem vet hur nästa steg i USA:s plan ser ut?

Ett är dock säkert: det mänskliga lidandet är och förblir stort.

En humanitär katastrof

Internationella Röda korset vittnar om en humanitär katastrofsituation med vattenbrist, risk för smittospridning, överbelamrade sjukhus där läkare tvingas operera utan någon som helst bedövning, brist på mat samt brist på mediciner. Mängder med civila dör till följd av kriget.

Liksom tusentals irakiska soldater. Varken USA eller Irak har emellertid intresse av att ge en korrekt bild av de irakiska förlusterna. Västerländska medier har tyvärr hittills dominerats av de militära framgångarna för alliansen. De arabiska medierna ger däremot ett annat perspektiv – ofta med bilder på både civila och soldater som drabbats av krigets vansinne.

Märklig syn på pressfriheten

I går bombade USA den arabiska tv-stationen al-Jaziras kontor i Bagdad. En journalist dog och en skadades. Internationella journalistförbundet och Reportrar utan gränser har protesterat. Med tanke på att samma tv-stations kontor i Kabul i Afghanistan också har bombats ligger det nära till hands att se ett mönster.

USA:s utrikesminister Colin Powell kritiserade för en tid sedan al-Jazira för att inte bedriva ”opartisk journalistik”. New York-börsen beslutade dessutom att avstänga den arabiska tv-kanalens ekonomijournalister. Den ”stora befriaren” uppvisar en synnerligen märklig hållning till pressfriheten.

Bortom krigsjournalistikens fascination över militärens framfarter är det viktigt att påminna sig om att bombningarna bryter mot internationell rätt och drabbar oskyldiga människor på ett förfärande sätt.

HK