ÅSIKT

Ge FN plats i Irak

Glädjen över Saddams fall får inte hindra omvärlden från att ställa krav

Foto: LAURENT REBOURS/AP
BARA FN KAN SKAPA DEMOKRATI Amerikanska soldater ser på när irakierna plundrar ett av den störtade regimens lager i Bagdad. För att få stopp på den laglöshet som nu härskar i Irak måste USA så snabbt som möjligt låta FN ta över kontrollen.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Saddam Hussein, under mer än två decennier en av världens mest brutala diktatorer, har fallit.

Några viktiga frågor återstår: Var är Saddam Hussein och hans regering? Hur starkt blir motståndet i norra Irak? Vad säger Turkiet om de kurdiska truppernas framgångar?

Men den mest akuta krigsfasen är uppenbarligen över.

Krigets snabba förlopp gör det inte mindre folkrättsligt vidrigt. En fredlig lösning på konflikten, med fortsatta vapeninspektioner och politiskt tryck på Saddam Hussein, hade varit att föredra, och sannolikt hade regimen förr eller senare fallit även med sådana metoder.

Det hindrar inte att en hel värld gläds med det irakiska folket.

Nu går konflikten in i nästa fas och då måste FN och de humanitära hjälporganisationerna släppas in i Irak. Det blir svårt för att inte säga omöjligt för USA och Storbritannien att vinna freden utan hjälp från det internationella samfundet.

1. Släpp in vapeninspektörerna

Det första som måste till är att FN:s vapeninspektörer åter släpps in. Hittills har den USA-ledda alliansen inte hittat några massförstörelsevapen, vilket i sig är ett misslyckande för USA eftersom det militära angreppet motiverades med hotet från sådana vapen. Vi vet att Irak använt sådana vapen och det kan mycket väl finnas kemiska och biologiska vapen kvar i Irak. Men de enda som på ett trovärdigt sätt kan avgöra den saken är FN:s experter.

2. USA måste släppa kontrollen

För det andra måste USA så snabbt som möjligt släppa ifrån sig kontrollen av Irak till FN. Annars kommer Irak uppfattas som ett protektorat styrt från Washington. Det bästa vore naturligtvis att landet redan från början fick en ny helt irakisk regering, men alla är överens om att det krävs någon form av övergångslösning för att förhindra att den anarki som nu råder på gatorna i Bagdad blir ett permanent tillstånd. I en sådan övergångslösning måste FN spela huvudrollen.

Storbritannien har försökt övertala Bushadministrationen, men den kompromiss som nåddes mellan Blair och Bush under helgens möte i Nordirland gick snarast ut på att FN skulle få en möjlighet att godkänna de planer USA redan dragit upp. Vita huset gillar internationellt samarbete, så länge omvärlden gör som USA vill. Så uttalas tydligen multilateralism med Texasdialekt.

3. Skapa en verklig demokrati

För det tredje måste FN och alla de politiska krafter som haft synpunkter på kriget fortsätta arbetet med att hitta alternativa vägar mot en fredligare och mer demokratisk värld. Glädjen över Saddams fall får inte skymma det faktum att USA:s angrepp i arabvärlden skapat ett enormt hat mot det rika Väst. Islamistiska krafter har stärkt sina positioner, inte tvärtom. I längden är det ohållbart att bomba bort grymma diktaturer och sedan tro att krigets logik ska föda demokratier. Det är nu det verkliga arbetet börjar.

JB