ÅSIKT

Bosse har bollen

Kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning håller på att utvecklas till en gökunge som hotar andra delar av välfärden.

Foto: JOACHIM LUNDGREN
I arbetet mot ohälsan är det inte arbetsmarknadens parter som har misslyckats. Bollen ligger hos regeringen och dess samarbetspartier.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det var dystra tongångar i gårdagens budgetdebatt. Moderaternas Fredrik Reinfeldt talade om en regeringsmakt i förfall, folkpartiets Karin Pilsäter om en planlös reträtt och kristdemokraten Mats Odell ansåg att socialdemokraterna vunnit valet genom svek.

Budgeten är inte heller någon munter läsning. Bosse Ringholm såg om möjligt mer sammanbiten ut än vanligt på sin klassiska budgetpromenad.

Viktiga vallöften, framför allt höjningen av taken i sjuk- och föräldraförsäkringarna, har övergivits och ersatts av besparingar.

Ändå är den politiska oppositionens beskrivningar av det ekonomiska eländet i nationen orättvisa. Världen befinner sig i lågkonjunktur, förvärrad av ett krig. Minskningen av tillväxten slår hårt mot samhällets skatteinkomster.

Trots det har finansministern utvecklingen i den svenska ekonomin under kontroll.

På en punkt avslöjar dock den ekonomiska vårpropositionen ett grundligt misslyckande. Det handlar om ohälsan i arbetslivet.

Kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning håller på att utvecklas till en gökunge som hotar andra delar av välfärden.

Något måste helt enkelt göras, både för att komma åt mänskligt lidande och för att rädda trygghetssystemen.

Ekonomiska drivkrafter behövs

Det saknas inte uppslag. Finansministern listar dem själv i finansplanen. Det förebyggande arbetet med företagshälsovård och förbättringar av arbetsmiljön måste intensifieras. Den anställda behöver både stöd och påtryckningar för att komma tillbaka efter en sjukdom.

Framför allt behövs ett system med tydliga ekonomiska drivkrafter som gör det lönsamt att satsa på arbetsmiljön. Alltså just ett sådant system som diskuterades i de så kallade trepartsförhandlingarna.

Till finansministerns lista skulle man också kunna tillfoga att de offentliga systemen måste vara så starka och omfatta så många att de inte urholkas av privata alternativ.

Det är i det perspektivet den försenade höjningen av taken i sjuk- och föräldraförsäkringarna blir allvarlig.

Minskar inte ohälsan

I stället innehåller budgeten en

liten sänkning av ersättningen till de sjukskrivna. Den som är arbetslös ska inte heller kunna få högre ersättning vid sjukskrivning. I stället för att skapa ett seriöst system för att göra god arbetsmiljö lönsam förlängs dagens sjuklöneperiod med en vecka.

Inget av detta kommer att minska ohälsan.

Finansplanen framhåller ännu en gång betydelsen av att arbetsmarknadens parter medverkar i arbetet. Det är riktigt. Men i arbetet mot ohälsan är det inte arbetsmarknadens parter som har misslyckats. Bollen ligger hos regeringen och dess samarbetspartier.

IP