ÅSIKT

Vinden ger Bergslagen liv

Foto: ROGER LUNDBERG
Gröna jobb i gjuteriet Väinö Takalo har i snart 50 år arbetat i gjuteriet. Nu har vindkraftsindustrin och propellernaven gett honom och Bergslagen nytt hopp.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När IT-bubblan spruckit och den nya ekonomin tycks färdig för museum, framstår åter yrkeskunnandet och exportindustrin som framtiden.

En av de starkaste tillväxtbranscherna är just nu vindkraftsindustrin. Där växer produktionen med cirka 30 procent om året.

Det är ändå bara början. Om trettio år befaras oljan vara på upphällning och kärnkraften avvecklad. Då måste nya alternativ vara framme.

Ny generation – nya krav

En ny generation kräver då energisystem som är förnybara och i samklang med miljöresurser och mänsklig trygghet. Redan nu växer den gröna ekonomin. Enligt SCB:s uppskattningar finns cirka 8 000 företag och 70 000 gröna jobb inom den miljöindustri som varje år omsätter cirka 100 miljarder kronor.

Svensk yrkeskunskap förädlas därmed och gamla bruksorter får nytt liv och hopp. Ett exempel är Guldsmedshyttan i Bergslagen. Där har bruket 500-åriga anor. Men det gjuterikunnande som utvecklats pressades tillbaka under stål- och varvskriserna. Antalet anställda i Guldsmedshyttan sjönk från 500 under 1960-talet till 80 för några år sedan.

Ägare utan intresse

Sandvik, som tidigare ägde bruket, hade pengar men inte intresse att utveckla produktionen och ge den en ny roll och inriktning. För några år sedan såldes Guldsmedshyttan till en norsk vindkraftsgrupp. För de norska ägarna var den kunskap som de anställda bar på värdefull när de viktiga naven till vindkraftsverkens propellrar ska gjutas.

I Guldsmedshyttan har nedmonteringen stoppats. Den gröna industrin och vinden ger liv, nyanställningar sker. Unga behöver inte längre flytta, medelåldern i gjuteriet ligger runt 30 år. Nya utbildningar och kunskapscentra byggs upp för att klara det framtida yrkesbehovet.

Sverige släpar efter

I dagarna har Danmarks ledande vindskraftsindustri köpt bruket i Guldsmedshyttan för att utveckla det ännu mer. Danmark, Tyskland och även Norge har tagit täten i utvecklingen av denna expanderande energiindustri. För Bergslagen och de anställda i Guldsmedshyttan är det naturligtvis bra med långsiktiga och penningstarka ägare.

Sverige har tidigare varit ledande på energisystem. Men nu, när det stora och svåra skiftet väntar, tycks näringslivets organisationer, politiker och fackliga företrädare ha hamnat i en trist reaktorexercis i stället för att träda in som ägare och utvecklare i den heta vindkraftsindustrin.

RJ