ÅSIKT

EMU-papperen på bordet, Ringholm

1 av 2 | Foto: JAN JOHANNESSEN
Finansminister Bosse Ringholm fick i uppdrag att leda en arbetsgrupp SAP-LO som skulle diskutera fram en ny finanspolitik. I går meddelade han att det inte blir någon rapport - på grund av oenighet om EMU.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

23 APRIL 2003. LO-styrelsens beslut att Landsorganisationen ställer sig neutral till medlemskap i EMU inför folkomröstningen står fast. Representantskapet fastställde som väntat beslutet i går eftersom LO-kongressens krav på buffertfonder och strukturråd inte är uppfyllda.

Det betyder inte att de delade meningarna mellan LO och SAP är ur världen. LO och förbunden kommer att fortsätta driva frågan att Sverige måste ha en stabilitetsreserv, en ekonomisk reserv på minst 100 miljarder att ta till, för att möta allvarliga ekonomiska kriser vid ett EMU-medlemskap. Något som partiordförande Göran Persson sagt nej till. På fredag ska partistyrelsen behandla frågan.

Skulle "pröva strukturfonder"

Socialdemokraternas förtroenderåd tillsatte en gemensam arbetsgrupp SAP-LO som fick i uppdrag att "pröva frågan om strukturråd och buffertfonder och i övrigt utforma en politik i syfte att trygga hög sysselsättning och stabil välfärd".

Arbetsgruppen som letts av finansminister Bosse Ringholm blev överens om en sådan ny finanspolitik i nio punkter. Den tionde punkten om stabilitetsreserven var det enda gruppen inte kunde enas om.

Tyvärr är inte konflikten slut med oenigheten om stabilitetsreserven. Arbetsgruppen har inte avslutat sitt jobb. Ordföranden har inte kallat till slutsammanträde trots att resultatet var tänkt att presenteras på fredag för partistyrelsen.

Ringholm meddelade i går att det inte blir någon rapport. "Man kan inte presentera ett gemensamt dokument som inte innehåller slutsatsen - att förorda ett medlemskap i EMU", hävdade han.

Resonemanget är obegripligt. Förtroenderådet har givit ett uppdrag till en gemensam SAP-LO-arbetsgrupp att ta fram en aktiv finanspolitik som kan stabilisera den svenska ekonomin vid yttre störningar. Resultatet föreligger. LO-ledningen har redan tagit ställning till det.

Att det gemensamma förslaget inte skulle presenteras och offentliggöras är lika oacceptabelt som obegripligt - om det inte är ren prestige som får avgöra.

Finansminister Bosse Ringholm har visat sig vara en ambitiös rikshushållare och skicklig kamrer, men som politiker och samarbetsingenjör mindre framgångsrik.

Ringholm misslyckas - igen

Man måste konstatera att han misslyckats med att hitta lyckade samförståndslösningar såväl i den oerhört viktiga frågan om ohälsan som i hanteringen av konflikterna inom Stockholms arbetarekommun där han är ordförande, och nu också i den strategiska SAP-LO-gruppen.

Det förvånar med tanke på hans demokratiska folkrörelseförankring. Självklart är Ringholm och statsminister Persson överens. Men hanteringen reser frågetecken.

Partistyrelsen måste - om så behövs - kräva att arbetsgruppens rapport redovisas och offentliggörs. Den är ett viktigt besked till väljarna om socialdemokratins ambitioner och vilken politik partiet vill driva vid ett EMU-medlemskap.

Om detta har väljarna rätt att få besked - i god tid före folkomröstningen.

Papperen på bordet, Ringholm!

LA