ÅSIKT

Bästa vägen till ett mänskligt arbetsliv

Vi vet vad man kan göra för att undvika stress.

Foto: LOTTE FERNVALL
FÖRSLAG BRÅDSKAR Ekonomiska drivkrafter för hela arbetsmarknaden är förmodligen det effektivaste sättet att både minska sjukskrivningarna och skapa ett mänskligt arbetsliv.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På regeringens stora konferens ”Ett mänskligare arbetsliv” sammanfattade professor Töres Theorell i går forskningsläget:

”Vi vet en hel del om vad man kan göra för att motverka stress i arbetet” förklarade han.

Brist på kontroll över det egna arbetet, små möjligheter att påverka arbetssituationen och orimliga krav från arbetsgivaren skapar stress, som i sin tur skapar ohälsa.

De enorma variationerna mellan olika arbetsplatser och branscher talar sitt tydliga språk. Det går att förbättra arbetsmiljön och därmed undvika en del av ohälsan. Konkreta och framgångsrika exempel saknas inte. På arbetsplatsnivån vet forskningen vad som behöver göras.

För regeringen är frågan en annan. Hur utformas en politik som underlättar förbättringar på landets alla tiotusentals arbetsplatser?

Svaret avgör regeringens eftermäle. Göran Persson konstaterade i går att ohälsan inte bara innebär ett stort mänskligt lidande. Kostnaderna hotar dessutom viktiga delar av välfärdssystemet, i första hand naturligtvis försäkringssystemen själva.

Regeringen och samarbetspartiernas strategi bygger på fyra hörnstenar. De ekonomiska drivkrafterna för att satsa på arbetsmiljön måste bli starkare, sjukskrivningsprocessen ska förbättras, arbetsmiljöarbetet och företagshälsovården vässas och myndigheternas ekonomiska resurserna samordnas och användas effektivare.

De har misslyckats totalt

När det gäller arbetsmiljön och den ekonomiska samordningen lovar regeringen att återkomma. I frågan om sjukskrivningsprocessen har Hans Karlsson just lagt ett förslag som bland annat ska minska heltidsjukskrivningarna och underlätta för den sjuke att komma tillbaka i arbete.

På det mest omdiskuterade området, de ekonomiska drivkrafterna, har dock regeringen och de två samarbetspartierna misslyckats totalt. Ingen försöker ens dölja att förslaget att förlänga arbetsgivarperioden bara har ett syfte, att spara pengar.

Nya förslag brådskar

Det kommer inte att stimulera arbetsmiljöarbete eller driva på lokala lösningar. Framför allt kommer det inte att göra någon mindre sjuk. Däremot kommer det att skada avtalen mellan fack och arbetsgivare och sannolikt göra det än svårare för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden.

I vårpropositionen lovar regeringen att återkomma med ett mer genomarbetat förslag. Det brådskar.

Ett fungerande system med ekonomiska drivkrafter, för hela arbetsmarknaden, är antagligen det effektivaste sättet att få i gång ett lokalt förändringsarbete. Precis det som behövs om vi ska få ”ett mänskligare arbetsliv”.

IP