ÅSIKT

Svik inte förorten

Att skapa goda exempel är en lönsam investering

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hjällbo i Göteborg är en av Sveriges fattigaste stadsdelar. Skolbarnen talar ett trettiotal olika modersmål. Vänklasser i andra delar av Göteborg och samarbete med idrottsföreningar ska bryta segregationen. En rejäl satsning på läsförståelse ska förbättra chanserna i det svenska samhället.

Projekten i Hjällbo är en del av regeringens storstadssatsning. Utanförskapet ska brytas och mångfaldens möjligheter tas till vara.

Social bostadspolitik är viktig

Segregationen är grundproblemet. Så länge Sverige är splittrat mellan rika och fattiga bostadsområden finns svårigheterna kvar. Det är lovvärt att regeringen motverkar diskriminering och satsar på att fler med utländsk bakgrund ska få jobb. Nu gäller det att även återuppliva den sociala bostadspolitiken.

Det dröjer dock innan sådana åtgärder får effekt. Under tiden har staten ett betydande ansvar för utvecklingen i storstädernas förorter. Det var bakgrunden till beslutet om en särskild storstadssatsning 1998. Sedan dess har ungefär 600 projekt i 24 stadsdelar genomförts, med många positiva resultat.

Behoven finns kvar. Ändå tvekar regeringen om storstadssatsningens framtid.

I den ekonomiska vårpropositionen satsas 40 miljoner kronor extra under detta år på att omvandla projekten till ordinarie verksamhet. Det är vällovligt.

Mer oroande är att regeringen inte säger något om framtiden. I den senaste budgetpropositionen lovade regeringen att återkomma om storstadspolitikens fortsatta utformning. Därför beräknades inga utgifter för 2004. Nu tycks denna redovisning dröja till senhösten i år. Det är sent och skapar osäkerhet i kommunerna. Enligt justitiedepartementet är det ännu en öppen fråga vad som kommer att stå i höstens budgetproposition. Kommer staten att skjuta till pengar för utvecklingsinsatser framöver?

Alternativet: utanförskap

Kommunernas ekonomiska läge gör det svårt att finansiera nya initiativ. ”Sammantaget tyder mycket på att stora delar av det utvecklingsarbete som i dag bedrivs med storstadspengar inte kommer att kunna finna något utrymme inom kommunernas ordinarie budgetramar”, skriver Integrationsverket i sin utvärdering av satsningen.

Att skapa goda exempel i förorterna är en investering som lönar sig, även i dystra budgettider. Alternativet är stora framtida kostnader för arbetslöshet och utanförskap. Visst kan storstadsprojekten bli bättre. Medborgarnas inflytande behöver stärkas och föreningslivet få en viktigare roll. Men att inte fortsätta med de statliga anslagen vore förödande.

Regeringen bör satsa på storstädernas förorter i höstens budgetproposition.

ME