ÅSIKT

Privatisering är ingen bra lösning

Därför måste Kommunal värna om medlemmarnas löner genom kollektiv kamp.

Foto: BÖRJE THURESSON
Sjuksköterskornas fackliga ledare Eva Fernvall menar att Kommunal, precis som Vårdförbundet, borde låta marknadskrafterna verka. Men framgångarna för sjuksköterskorna kan inte användas av Kommunals medlemmar. Visserligen har de yrkeskunskapen – men långt ifrån sjuksköterskornas starka ställning.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

förra veckan kom nya siffror från Skolverket. De visar rekryteringen till gymnasieskolan och säger en hel del om hur dagens unga ser på yrkeslivet.

Gymnasiets omvårdnadsprogram lockar inte. Det gör inte heller programmet som tar sikte på arbete med barn och fritid. Liksom de senaste åren sjunker antalet sökande, och det från en redan låg nivå.

Kommuner och landsting står inför ett enormt rekryteringsbehov de närmaste åren. Den pensionspuckel som kommer att påverka hela arbetsmarknaden förstärks i den offentliga sektorn bland annat av personalminskningen under den ekonomiska krisen. Kvar blev de som snart har rätt till pension.

Låta marknadskrafterna verka

Bristen på personal kan mycket snart vara ett av kommunernas största problem. Konflikten mellan Kommunal och arbetsgivarna går nu in på sin andra vecka.

Kommunal har också fått ett och annat gott råd, bland annat från sjuksköterskornas fackliga ledare Eva Fernvall. Hon menar att Kommunal, precis som Vårdförbundet, borde låta marknadskrafterna verka. Genom individuella löner och konkurrens mellan arbetsgivare skulle biträden och undersköterskor, precis som sköterskorna, kunna höja sina löner, resonerar Fernvall.

Brist på arbetskraft hotar

Statistiken från Skolverket skulle kunna tala för resonemangets giltighet. Det kommer att bli brist på arbetskraft och enligt lagen om tillgång och efterfrågan borde det gynna arbetstagarna.

Men, och det är ett viktigt men, de som utgår från att de framgångar sjuksköterskor och lärare haft de senaste åren nu skulle kunna upprepas av andra kommunanställda bortser från en viktig faktor. Just dessa grupper arbetar med stöd av mycket starka behörighets- eller legitimationskrav. En sjuksköterskas arbete får inte utföras av någon som saknar utbildning och legitimation. Samma sak gäller i princip för lärare.

Värna om ingångslönerna

För de flesta av Kommunals medlemmar är det annorlunda. De har visserligen både yrkesutbildning och yrkeskunskap, men ändå långt ifrån till exempel sjuksköterskornas starka ställning. Kommunal organiserar dessutom stora grupper i arbeten utan formella utbildningskrav.

Kommunals företrädare har under den gångna avtalsperioden mycket konkret upplevt effekterna av just detta. I de lokala förhandlingarna har de fackliga ombuden ofta mötts av beskedet att löneutrymmet ”tyvärr” gått till andra grupper.

Därför måste Kommunal värna medlemmarnas löner genom kollektiv kamp. Det gäller inte minst ingångslönerna. En stor del av det senaste årtiondets eftersläpning handlar om att förbundet misslyckats med just detta.

IP