ÅSIKT

De är flyktingar – inte boskap

Det brittiska förslaget till en ny asylpolitik bryter mot Genèvekonventionen

Foto: AP
Om den brittiska regeringen får som den vill, kommer de flyktingar som vill söka asyl i EU-land skickas till länder som Ukraina eller Somalia – i väntan på att deras ansökan ska behandlas. Här afghanska barn i flyktingläger.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sedan några månader sonderar den brittiska regeringen terrängen för ett förslag till ny gemensam asylpolitik inom EU. I de interna papper som läckt ut från det brittiska inrikesdepartementet finns förslag som går ut på att de som söker asyl inom EU direkt ska återsändas till sina hemregioner. Därefter ska asylprövningen göras på distans. Ett annat förslag är att upprätta flyktingläger i ett tredje land, dit asylsökande ska skickas i väntan på prövning. Turkiet, Somalia, Ukraina, kurdiska Irak och Albanien har nämnts som tänkbara transitländer.

Antalet sökande har minskat

Syftet med förslaget är att minska antalet asylsökande, vilket är lite märkligt med tanke på att antalet sökande sett till hela EU-området har minskat under det senaste året. Främst på grund av att läget på Balkan har stabiliserats. Storbritannien är ett undantag. Där ökat antalet.

När Tony Blair och andra politiker får det att låta som om hela EU svämmas över av flyktingar är det alltså en falsk bild av läget.

De brittiska planerna har mötts av hård men rättvis kritik. Amnesty International, som granskat liknande flyktingläger utanför Australiens kust, varnar för att situationen där blir ett helvete. De asylsökande behandlas som boskap som trängs ihop på en liten yta under obestämd tid. De vuxna passiviseras. Barnen mår psykiskt mycket illa.

Genèvekonventionen kräver att alla asylsökande får en rättssäker prövning av sin asylansökan. Risken är uppenbar att dessa principer hamnar i papperskorgen när prövningen ska göras över stora avstånd.

I ett försök att övertyga FN:s flyktingorgan UNHCR om lämpligheten i förslagen har britterna lagt till att EU måste öka stödet till de områden flyktingarna kommer ifrån. Genom att bekämpa flyktingströmmarnas orsaker – krig, förföljelse och fattigdom – ska antalet asylsökande från dessa områden hållas nere.

Det är ett utmärkt förslag, men ingen har ännu kunnat förklara på vilket sätt den sortens insatser hänger samman med tillskapandet av inhumana flyktingläger utanför EU:s gräns.

Jan O Karlsson bör säga ifrån

Frågan om EU:s asylpolitik kommer upp när EU:s stats- och regeringschefer samlas i den grekiska staden Thessaloniki i juni. Redan i dag träffas EU:s ministrar med ansvar för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel för att diskutera flyktingfrågan. Hittills har biståndsminister Jan O Karlsson uttalat sig svävande om den svenska hållningen. Han bör utnyttja tillfället och en gång för alla slå fast att Sverige inte accepterar att asylrätten urholkas. För att inte helt förlora sin moraliska kompass måste EU både klara av att ha en rättssäker asylprocess och arbeta förebyggande för att förbättra livsvillkoren i tredje världen.

JB