ÅSIKT

USA gör Irak till sin lydstat

I kampen om freden är Bushregeringen på väg att besegra FN

Foto: AP
nya härskare En soldat i USA:s invasionsstyrkor, korpral Edward Chin, täcker Saddamstatyns ansikte med stjärnbaneret.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Irak ska styckas, åtminstone för en tid, i tre eller fyra zoner. USA tar hand om centrala delen. I söder styr Storbritannien och i norr Polen. Danskar och albaner och några ytterligare länder hjälper till.

Iraks delning har inte godkänts av FN eller prövats mot internationell rätt.

Nederlaget är stort för rättsordningen, FN och för dess alltför passive generalsekreterare.

Efter styckningen av krigsbytet Irak vänder sig dock USA för en stund till FN. Det behövs en resolution som upphäver de ekonomiska sanktionerna och gör slut på programmet ”olja mot mat”. USA-alliansen presenterar, förmodligen i dag, en resolution som öppnar Irak för handel.

USA-bolag tar hand om oljan

USA har starka ekonomiska intressen i Irak och vill dominera såväl oljeindustrin som uppbyggnaden av den sönderbombade infrastrukturen.

Halliburton, det gigantiska energibolaget, har redan tilldelats koncessioner på irakisk olja. Bolaget är nära lierat med Bushadministrationen. Vicepresident Cheney har varit en av cheferna. Frankrike och Ryssland fruktar att deras oljeavtal rivs upp. De båda spelas kanske också bort i striden om återuppbyggnadens miljardorder. Bushvänner i Bechtel har här redan slitit åt sig order på sju miljarder.

För att Iraksanktionerna helt ska slopas kräver krigskritiska regeringar, formellt korrekt, att FN slår fast att Irak inte längre har massförstörelsevapen. FN måste alltså konstatera att huvudanledningen till kriget (massförstörelsevapnen) var falsk. USA värjer sig genom att säga nej till att FN:s vapeninspektörer återupptar sitt arbete.

Krigets segrare har också tagit på sig uppgiften att utse Iraks nya regering. Prokonsuln Jay Garner sorterar dem som under USA:s övervakning ska bli ministrar. I södra Irak kommer övervakningen pikant nog att hanteras av en dansk. Metoden för Iraks fortsatta styrelseform för tankarna mer till kolonialismens tid än till demokratins.

Medan Bush-administrationen organiserar ockupationen, lider irakierna av svåra vardagsproblem. Som New York Times påpekar fungerar vare sig vattenförsörjning, el eller sanitär hantering. Två tredjedelar av befolkningen är beroende av hjälpsändningar av mat.

FN blir en hjälpgumma

Här öppnas då, enligt USA, flera möjligheter för FN. Organisationen kan reduceras till något som (med all respekt) liknar Röda Korset och ta hand om hjälpverksamhet, humanitära angelägenheter och ge råd åt det USA-dominerade rådet om återuppbyggnad. Det kan ta sin tid eftersom FN tömts på personal i Irak.

USA:s väldiga krigsmaskin vann snabbt kriget mot Saddams Irak. I kampen om freden är Bushregeringen på väg att besegra både FN och den internationella världsordningen. ”Tack gode Gud för att FN dött”, för att citera Bushs korrupte vän Richard Perles offentligt framförda aftonbön.

OS