ÅSIKT

Dags att göra upp

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

17 maj 2003. Strejken i kommuner och landsting har pågått i snart en månad. I en vecka har Kommunals storvarsel verkat och effekterna blir allt mer synliga. Både medborgarna och Kommunals egna medlemmar betalar ett högt pris för konflikten.

Stöd av allmänheten

De första veckornas bubblande kampvilja från kommunalarnas sida tycks vara på väg att ersättas av en tyst beslutsamhet. Fortfarande syns inga tecken på en uppgörelse. Sedan medlarna i förra veckan tog initiativ till samtal har just ingenting hänt.

Fortfarande har Kommunal ett kraftfullt stöd från allmänheten. Ändå är trycket på arbetsgivarna inte särskilt stort. Det kan rent av vara en av de faktorer som hindrar att konflikten får en lösning.

Den viktigaste orsaken till att förra helgens samtal strandade tycks ha varit prioriteringen mellan olika grupper. För Kommunal är satsningen på de lägsta lönerna helt avgörande. Städare och skolmåltidspersonal kan inte heller tvingas betala undersköterskornas löneökning.

Högre förväntningar

Däremot tycks båda parter nu i princip ha accepterat att ett avtal kommer att hamna i närheten av de knappt 4 procent som medlarna föreslagit. Det betyder att Kommunal har en svår pedagogisk uppgift framför sig. Medlemmarnas förväntningar är betydligt högre än så.

Framför allt innebär det att arbetsgivarnas främsta argument, att det saknas pengar i kommunernas kassor, inte längre är lika giltigt. Den skrala kommunala ekonomin blir ju inte bättre av att Kommunförbundet bestämmer hur de pengar som trots allt finns ska fördelas.

Bland lokala kommunalpolitiker tycks allt fler nu mena att det är dags för en uppgörelse. Frågan är när den insikten också drabbar Kommunförbundets förhandlare.

IP