ÅSIKT

Lappa ihop samarbetet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Misslyckandet i ansträngningarna att komma överens om villkoren för ett ja till EMU är en källa till misstro. Från den fackliga ledningens sida fanns en uppriktig vilja att delta i kampanjen. Därför är bitterheten så mycket större.

De katastrofala turerna i frågan om ohälsan har också skadat samarbetet. De fackliga organisationerna, inte bara LO, upplever att regeringen gång på gång bortsett från fackliga synpunkter.

Alliansen mellan den fackliga rörelsen och det socialdemokratiska partiet utgör en hörnpelare i svensk politik. Det gäller inte minst i dag när tillväxtfrågorna innebär att arbetsmarknaden befinner sig i politikens centrum. Socialdemokratin behöver facket, på samma sätt som facket behöver socialdemokratin. Det saknas inte gemensamma utmaningar.

Urholkad arbetsrätt

Arbetsrätten, inte minst anställningstryggheten, är en sådan. Dagens lagstiftning, med rötter i 1970-talet, har med åren blivit allt mer urholkad och oöverskådlig. I dag finns elva former av tidsbegränsade anställningar, alla med olika regler.

Just nu funderar näringsdepartementet på vad de ska göra med utredningen "En hållbar arbetsrätt". LO har föreslagit ett system där dagens virrvarr skulle ersättas av en enda anställningsform. Här finns en möjlighet för arbetarrörelsen att skapa en bättre anställningstrygghet.

Arbetsmiljön är en annan fråga där socialdemokratin och facket måste gå i takt. Här finns konkreta förslag på bland annat lagskärpningar och förstärkt företagshälsovård.

I valrörelsen beskrev Göran Persson frågan om integrationen av invandrare på den svenska arbetsmarknaden som en av nyckelfrågorna inför framtiden. Att höja sysselsättningsgraden är inte bara nödvändigt för att minska segregation och utanförskap. I ett lite längre perspektiv är det också en förutsättning för att klara behovet av arbetskraft.

Förbättra samhället

Om dagens fördomar och utanförskap ska brytas har arbetsgivarna en nyckelroll, men de fackliga organisationernas inflytande ska inte underskattas.

Tillsammans har regeringen och LO-ledningen en hel del att göra. Ju förr motsättningarna kan begravas, desto fortare kan det viktiga arbetet med att förbättra samhället komma i gång.

IP