ÅSIKT

Stoppa diskrimineringen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kommuner och landsting betalar i genomsnitt anställda som är födda utanför EU sämre och erbjuder dem osäkrare anställningsförhållanden än andra anställda. Det gäller oavsett om jämförelsen görs yrke för yrke, region för region eller mellan personer i samma ålder.

Det är slutsatsen i rapporten ”Har lönen födelseland?” som Kommunalarbetareförbundet presenterade i går. Kommunal har samkört lönestatistik med uppgifter om utbildning, ålder och födelseland. Precis som när verkligheten delas upp på kvinnor och män avslöjar statistiken ett mönster av diskriminering.

Värst för invandrare

Var åttonde medlem i Kommunal är född utanför Sverige. Lite drygt hälften av dem har sitt ursprung utanför EU, och enligt rapporten är det framför allt dessa som missgynnas. Genomsnittslönerna är sämre, de lägsta lönerna lägre och lönespridningen större än för svenskfödda. I de yrken som har de lägsta lönerna är andelen invandrare störst.

Dessutom tvingas en betydligt större andel av invandrarna arbeta på tillfälliga anställningar eller rena timanställningar. Det tar också längre tid att få ett fast arbete. Resultatet blir inte bara större osäkerhet utan dessutom lägre lön.

Rejäl höjning

Rapporten understryker ännu en gång hur fördomsfullt den svenska arbetsmarknaden fungerar. Det innebär inte bara diskriminering, utan dessutom ett hot mot möjligheten att rekrytera personal till vården och omsorgen.

Kommunals krav i den pågående konflikten ter sig än mer angeläget. En rejäl höjning av de lägsta lönerna innebär samtidigt att de värsta formerna av lönediskriminering försvinner.

IP